HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10622
ime N., Svetozar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski savjetnik
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10622)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1924.
diplomirao10. 10. 1927.
djelovao Opatovac
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Studirao je na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol. g. 1923.-24., a diplomirao 10.10.1927. Zaposlen je u državnoj službi 4.7.1928. godine.
 Državni ispit položio je 1930. u Beogradu. Na mjesto šum. pristava u Direkciji šuma Ogulinske imovne općine Ogulin postavljen je 25.11.1931. god. Kod iste imovne općine 1938. postavljen je za šum. savjetnika.
 Surađivao je u Šum. listu.
 Uspostavom NDH, tadašnje Ravnateljstvo šuma Ogulinske imovne općine otpušta ga iz službe. Godine 1948. nalazio se u Beogradu.
 Ostali podaci nisu nam poznati.

1Ing. S. Nestorović, 1932: Još nešto o zemljišnim zajednicama. Š.L. 10, s.592 PDF
2Ing. S. Nestorović, 1948: Lipa u šumskoj privredi. Š.L. 12, s.413 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: SIS, s. 6, 72, 104, 147.
 *** ŠL 1937., s. 614, 615; 1938., s. 299; 1941., s. 408.
 Kauders, A.: Šum. bibl. I, s. 144.
 *** ŠN, s. 354.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 84, 413.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM