HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10628
ime N., Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10628)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1946.
diplomirao31. 1. 1948.
karijera1. 2. 1948.Ministarstvo Zagreb Sin Dragutina i Veronike r. Budinščak. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu pohađao je i završio u Jastrebarskom 1932., a srednju u Zagrebu, maturiravši na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji 1940. g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1945.-46., a diplomirao na ŠG odsjeku 31.1.1948.
 Prvo zaposlenje u svojstvu pripravnika dobiva u Ministarstvu šumarstva NRH 1.2.1948. g. Zbog velike potražnje za stručnim kadrovima već 15.4.1948. biva imenovan upraviteljem Šumarije Mrkopalj, a zatim (1.6.1949.) rukovoditeljem planske službe ŠG "Bitoraj" Delnice. Osnivanjem ŠG "Viševica" Rijeka, od 1.6.1950. do 8.8.1952. upravitelj je Šumarije Delnice, a od 9.8.1952. do 31.3.1958. upravitelj Šumarije Ogulin.
 Upravo premještajem u ŠG Ogulin za dipl. ing. Petra Nežića počinje iznimno plodonosan rad na planu uređivanja šuma (taksatora). U svojstvu rukovoditelja sekcije, kasnije Odjela za uređivanje šuma ŠG Ogulin (1.4.1958.-31.1.1975.), pa i kasnije kao šumarski savjetnik, uspio je - bez obzira na službeni stav - ciste bukove sastojine ogulinskoga područja, primjenom francuske metode "plavog odjeljka", te njezinim uvođenjem u gospodarske osnove, pripremiti za gospodarenje oplodnim sječama (sastojinske gospodarenje). O toj prvorazrednoj novini uređivanja do tad "prebornih" šuma, njezi i proredi bukovih letvika kasnije je objavio vise stručnih priloga u informativnom listu šumarstva i drvne industrije "Drvo" i "Šumarskom listu".
 Kao iskusan praktičar, staložen i nadasve marljiv, od 1.4.1977. do 31.12.1982. rukovoditelj je Planskog odjela ŠG Ogulin, a od 1.1.1983., pa sve do odlaska u mirovinu (30.6.1986.), savjetnik u OOUR-u za iskorišćivanje šuma Ogulin Goransko-primorskoga ŠG Delnice.
 Dipl. ing. Petar Nežić "kao dugogodišnji i zapaženi stručnjak ovog područja u marljivom sakupljanju podataka i materijala te okupljanju autora za pojedine oblasti šumarstva" (Lj. Grba) najzaslužniji je za uspješno orgaziranje stručno - znanstvenoga savjetovanja o gospodarenju šumama prebornoga područja održanog u Ogulinu 19.10.1979. g. u povodu 100. obljetnice organiziranoga šumarstva ogulinskoga kraja. Dio priopćenja toga savjetovanja, obogaćenoga mnogobrojnim novim prilozima iz područja prirodne i kulturne baštine, prirodoznanstvenih karakteristika kraja i dr., tiskan je u posebnom trobroju Šumarskoga lista (7-9/1987. ) pod naslovom "Priroda i šumarstvo Ogulinskog kraja". Prigodom te proslave snimljen je film o ŠG Ogulin za koji je dipl. ing. P. Nežić napisao scenarij.
 Član je HŠD i redovit posjetitelj "šumarskoga četvrtka" u Šumarskom domu u Zagrebu.
 Živi u Zagrebu.

1Nežić, P., 1972: Kako prilagoditi korišćenje etata prebornih šuma suvremenim sredstvima izvlačenja.. Š.L. 9-10, s.379 PDF
2Predstavljamo Vam Šumsko gospodarstvo Ogulin. Drvo 7, 1976., Rijeka, s. 2-5.
3Održavanje i njega šuma, glavni zadatak. Drvo 3, 1976., Rijeka., s. 11-12.
4Racionalizacija prorede bukovih letvika reduciranjem stvarne površine. Drvo 8, 1976., Rijeka, s. 17-18.
5Zemlja visokog standarda (dojmovi s puta po Švedskoj). Drvo 23, 1977., Rijeka., s. 9-11.
6Uređenje državnih šuma u Švedskoj. Drvo 26, 1978., Rijeka., s. 8-11.
7Uspješno završena poslovna godina (Šum. gospodarstvo Ogulin). Drvo 40, 1979., Rijeka, s. 3-4.
8Proslava stogodišnjice organiziranog djelovanja ogulinskog šumarstva. Drvo 42, 1979., s. 6-7.
9Nežić, P., 1979: Mjesto i značaj prebornih šuma, a posebno onih ogulinskoga šumsko-privrednog područja, u šumarstvu SR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.553 PDF
10Nežić, P., 1979: Rasprava i izbor komisije za zaključke.. Š.L. 11-12, s.603 PDF
11Nežić, P., 1979: Zaglavak. Š.L. 11-12, s.606 PDF
12Nežić, P., 1987: Položaj i povijesni pregled Ogulinskog kraja. Š.L. 7-9, s.316 PDF
13Nežić, P., 1987: Načela gospodarenja šumama. Š.L. 7-9, s.446 PDF
14Nežić, P., 1987: Zaštita šuma. Š.L. 7-9, s.462 PDF
15Nežić, P., 1987: Uređivanje šuma. Š.L. 7-9, s.470 PDF
16Nežić, P. i Rožan, J., 1987: Iskorišćivanje šuma. Š.L. 7-9, s.493 PDF
17Luketić, S., Nežić, P., 1987: Gradnja šumskih prometnica. Š.L. 7-9, s.508 PDF
18Nežić, P., Salopek, M., 1987: Lovstvo. Š.L. 7-9, s.532 PDF
19Nežić, R., 1996: Vjekoslav-Zdravko Tomičić. Š.L. 5-6, s.296 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1952., s. 74.
 *** ŠN, s. 362.
 *** Povijest šumar. Hrvatske 1846-1976., s. 418.
 *** HŠD 1846-1996., s. 302.
 Maričević, I.: Kazalo autora... ŠL 3-4, 1997., s. 182, 186.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM