HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10631
ime N., Đuro
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10631)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1953.
diplomirao27. 11. 1954.
karijera šumarija Strošinci

 Sin Stjepana i Lucije r. Žigic. Hrvat, rimokatoličke vjere. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu školu završio je u Donjem Novom Selu 1941., a srednju u Vinkovcima, maturiravši na realnoj gimnaziji 1949. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1952.-53., a diplomirao na ŠG odsjeku 27.11.1954. godine.
 Prema nepotpunim podacima, prvo zaposlenje u državnoj službi dobiva nakon diplomiranja u ŠG Vinkovci - Šumarija Strošinci. Neko vrijeme radi u Bosni, najprije u ŠG Tuzla - Šumarija Breko, a zatim u ŠG Prijedor i ŠG Bosanska Gradiška. Vrativši se iz Bosne, zapošljava se u Lici, u ŠG Gospić, pretežno radeći na poslovima uzgoja i zaštite.
 Kad je osnovano JP "Hrvatske sume", dolazi u UŠ Ogulin, na radno mjesto stručnog suradnika za uzgajanje šuma. Pod kraj aktivne službe dodijeljeno mu je i lovstvo. Izradio je novu lovnogospodarsku osnovu za lovište "Kapela". Povremeno se javlja ponekim stručnim člankom u "Lovačkom vjesniku". Umirovljen je 1995. godine.

1Trovanje divljaci. LRV 1967. /68., LXXVI, 10, s. 270-271.
2Godišnji plan gospodarenja lovištem. LV 1968. /69., LXXVII, 5, 135-136.
3Usklađivanje lovnoprivrednih sa šumsko-privrednim osnovama. LRV 1968. /69., LXXVII, 4, s. 95.
4Uspjesi lovaca općine Vrbovec. LV 1968. /69., LXXVII. 10, s. 282-285.
5Lovna privreda ŠG "Lika" Gospić. L V 1979., LXXXVIII, 11, s. 327
6I to se događa - Šumariji Otočac oduzeto lovište. L V 1979., LXXXVIII, 12, s. 394.
7Štete od divljaci. LRV 1980, LXXXIX, 1-2, s. 19.
8Mogućnost uzgoja divokoza u Lici. LV 1980., LXXXIX; 6, s. 143-144.
9Upoznajmo lovišta SE Bosne i Hercegovine. LV 1981., XC, 1-2, s. 7.
10Provođenje lovnogospodarske osnove. LV 1981, XC, 9., s. 202.

 *** ŠN, s. 367.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, s. 85, 124, 171, 199, 207, 213, 284, 288, 428.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM