HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10635
ime N., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1977.
diplomirao17. 9. 1980.
karijera27. 10. 1980.šumarija Gunja Sin Stjepana i Marije, r. Nikolić. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Potječe iz zemljoradničke obitelji. Osnovnu je školu polazio u Donjem Novom Selu i Nijemcima, a srednju u Vinkovcima. Maturirao je na Gimnaziji "M. A. Reljković" 1971. godine.
 Šumarstvo je upisao škol. g. 1973.-74. na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1976.-77., a diplomirao na ŠG odjelu 17.9.1980. godine.
 Prvo zaposlenje u državnoj službi dobio je u ŠG "Hrast" Vinkovci - Šumarija Gunja 27.10.1980. Nakon jednogodišnjeg pripravničkog staža, radi kao inženjer operative, potom kao referent za eksploataciju šuma, a 1.1.1985. imenovan je upraviteljem šumarije. Od 1.1.1987. g. nalazi se na mjestu pomoćnika direktora Stručnih službi OOUR za uzgoj i zaštitu šuma "Hrast" Vinkovci. Osnivanjem JP "Hrvatske sume", dipl. ing. Stjepan Nikolić imenovan je upraviteljem Šumarije Vinkovci, a 10.11.1992. godine rukovoditeljem Proizvodnog odjela US Vinkovci. Od 1.7.1995. stručni je suradnik za uzgajanje šuma, a od 1.4.1998. upravitelj Šumarije Cerna.
 Član je HŠD. Živi u Vinkovcima.

1Prilog strategiji gospodarenja tlom u širem zagrebačkom području, (sa Martinović, J. ). Znanstveni skup: Poljoprivreda i gospodarenje vodama, Zbornik priopćenja. Bizovačke toplice, 1994., s. 249-261.
2Darko Posarić, Stjepan Nikolić, 2018: Izrada mreže izvoznih putova i uzgojnih staza u šumama hrasta lužnjaka kao mjera učinkovitije njege i učinkovitijega korištenja šumskih resursa. Š.L. 7-8, s.411 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 58.
 *** Poslov. izvješ. "HŠ" 1995., s. 59.
 *** ŠIB, s. 43, 67.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM