HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1064
ime K., Vjekoslav
zvanje
zanimanje     
poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1064)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Prezid

 Sin Vjekoslava i Franice rođ. Čop. Osnovnu školu završio je u Čabru. Radio je kao poslovođa u Šumariji Prezid, ŠG Delnice. Kao umirovljenik živi u Prezidu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM