HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10642
ime N., Marija
prije
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10642)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1981.
diplomirala1982.
magistrirala4. 10. 1996.Šumarski fakultet u Zagrebu Kći Stjepana i Katarine r. Pavlek. Hrvatica, katoličke vjere. Potječe iz radničke obitelji. Školovala se u Zagrebu: osnovnu je školu završila 1973., a XVII. (jezičnu) gimnaziju 1977. godinu.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1982. iz područja Šumarske fitocenologije. Napisala je i obranila diplomski rad pod naslovom "Flora i struktura šumskih sastojina Nacionalnog parka Mljet".
 Poslijediplomski studij upisala je na istom fakultetu i magistrirala 4.10.1996. iz područja oblikovanje parkova. Izradila je i obranila magistarski rad pod naslovom "Vrtovi sakralnih objekata dubrovačkog područja".
 Nakon diplomiranja zaposlila se 22.3.1982., kao pripravnica, u javnoj ustanovi NP "Mljet", a zatim je radila na mjestu referenta za turizam i zaštitu šuma. Godine 1995. preimenovana je za referenta za prirodnu baštinu.
 Sve je vrijeme bez prekida radila u istoj ustanovi osim sto je od 25.2.1995. do 8.1.1996. koristila neplaćeni porodiljski dopust.
 Članica je Hrvatskoga hortikulturnoga društva.

1Poznajete li Nacionalni park "Mljet". Ekološki glasnik 7-8, 1991. -92., Zagreb, s. 14-17.
2Vrt u Samostanu Sv. Marije, sadašnje stanje, mogućnosti uređenja. Simpozij Prirodne značajke i društvena valorizacija otoka Mljeta", Ekološke monografije 6, Zagreb 1995., s. 279-284.
3Vrtovi sakralnih objekata dubrovačkog područja, (magistarski rad). Šum. fakultet Zagreb 1996., s. 1-62.
4Nodilo, M., 1998: Vrt Benediktinskog samostana na otočiću Sv. Marije na Mljetu. Š.L. 1-2, s.9 pdf
5Nodilo, M., 1999: Vrtovi sakralnih objekata dubrovačkog područja. Š.L. 5-6, s.217 pdf
6Nodilo, M., 2000: Nacionalni park “Mljet”. Š.L. 9-10, s.605 PDF
7Nodilo, M., 2001: Zaštita prirode u službi posjetitelja NP "Mljet". Š.L. 3-4, s.177 pdf
8Nodilo, M., 2001: Rijetke i ugrožene vrste otoka Mljeta. Š.L. 11-12, s.663 PDF
9Nodilo, M., 2003: Nekoliko vrsta iz porodice Orchidaceae s otoka Mljeta. Š.L. 1-2, s.71 PDF
10Nodilo, M., 2004: Zbrinjavanje otpada na otoku Mljetu. Š.L. 1-2, s.91 PDF
11Zanimljivosti prirodne baštine otoka Mljeta, Vlastita naklada. Zagreb, 2008. BIB
12Zanimljivosti prirodne baštine otoka Mljeta; vlastita naklada, Zagreb 2008. BIB
13Nodilo, Marija, 2011: Vrt u Benediktinskom samostanu Sv. Marije na Mljetu. Š.L. 3-4, s.153 pdf
14Marija Nodilo, 2012: Prirodna baština otoka Mljeta – temelj razvoja zdravstvenog turizma. Š.L. 7-8, s.377 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u biblioteci HŠD

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM