HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10643
ime N., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10643)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1934.
diplomirao5. 10. 1937.
djelovao Glina

 Studirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Apsolvirao je na Šumarskom odjelu škol. g. 1933.-34., a diplomirao 5.10.1937. godine.
 Za šum. vježbenika postavljen je 1940. kod Direkcije šuma u Zagrebu i premješten Odjelu za šumarstvo Banovine Hrvatske. Kao šum. vježbenik postavljen je 1942. za upravitelja Državne šumarije "Maja" u Glini, gdje je 1943. imenovan šum. pristavom.
 Ostali podaci nisu nam poznati.
 Bio je član HŠD.

 *** ŠL 1940., s. 182, 253, 269; 1942., s. 93; 1943., s. 24, 95.
 *** ŠN, s. 358.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM