HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10646
ime N., Karmen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, šumarski i lovni inspektor
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10646)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1987.
diplomirao22. 11. 1988.

 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirala je na Šumarskom odjelu 22.11.1988. godine.
 Zaposlena je kao šumarsko-lovni inspektor Koprivničko - križevačke županije.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 55.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM