HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10652
ime N., Sanja
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10652)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirala1984.
diplomirala10. 7. 1985.
magistrirala4. 2. 1997.Šumarski fakultet u Zagrebu
doktorirala22. 12. 2006.Šumarski fakultet u Zagrebu

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Hrvatski šumarski institut

diplomirani inženjer šumarstva Kći Zvonimira i Liane r. Mirković. Hrvatica, katoličke vjere. Otac joj je saobraćajni tehničar, a majka prof. književnosti. Školovala se u Zagrebu. Osnovnu je školu završila 1974., a srednju u II. gimnaziji "Braca Ribar" 1978. godine, kad je položila ispit zrelosti.
 Šumarstvo je studirala na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
 Diplomirala je 10.7.1985. godine.
 Od mjeseca srpnja 1985. do srpnja 1987. bila je zaposlena na Šum. fakultetu u Zagrebu na Katedri za pedologiju u svojstvu stručnog suradnika. Od početka 1988. zaposlila se u Šumarskom institutu Jastrebarsko na Odjelu za uzgoj i zaštitu, gdje radi i 1997., obavljajući poslove fitopatologa.
 Na Šum. fakultetu u Zagrebu studirala je i poslijediplomski iz područja silvikulture vezano uz zaštitu šuma. Magistrirala je 4.2.1997., obranivši magistarski rad pod naslovom "Utjecaj abiotskih i biotskih čimbenika na uspijevanje sjevernoameričkih vrsta četinjača u središnjoj Hrvatskoj".
 Sudjelovala je na nekoliko stručnih skupova.
 Članica je Hrvatskog ekološkog društva.

1Halambek, M., Novak, Agbaba, S., 1989.: Istraživanje mogućnosti suzbijanja raka kore pitomog kestena pomoću hipovirulentnih sojeva Endithia parasitica. Jugoslavensko savjetovanje o primjeni pesticida. Zbornik radova. Sveska 11, Opatija, s. 241-252.
2Novak, Agbaba, S., Halambek, M., 1993.: Značenje pepelnice (Microsphaera alphitoides, Grif. et. Manbl. ^ u procesu sušenja hrastovih šuma i njeno suzbijanje. Radovi, ŠIJ, Vol. 28, br. 1-2, s. 13-24.
3Gradečki-Poštenjak, M., S. Novak Agbaba, R. Licht, D. Posarić, 2011: Dinamika plodnošenja i kvaliteta uroda sjemena hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u narušenim ekološkim uvjetima. Š.L. 13, s.* pdf
4Novak Agbaba,S., N. Ćelepirović, M. Ćurković Perica, 2011: Zaštita šuma pitomog kestena. Š.L. 13, s.* pdf
5Milan Pernek, Sanja Novak Agbaba, Nikola Lacković, Nikolina Đođ, Ivan Lukić, Stefan Wirth, 2012: Uloga biotičkih čimbenika u sušenju borova (Pinus spp.) na području sjeverne Dalmacije. Š.L. 7-8, s.343 pdf
6Sanja Novak Agbaba, Nevenka Ćelepirović, Monika Karija Vlahović, Boris Lović, 2015: Eutypella parasitica R.W. Davidson & R.C. Lorenz SEDAM GODINA NAKON PRVOG NALAZA U HRVATSKOJ. Š.L. 5-6, s.263 pdf
7Sanja Novak Agbaba, 2022: Dr. sc. Miroslav Harapin (22.9.1929 – 17.2.2022.). Š.L. 3-4, s.167 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 56.
 *** ŠIB, s. 15, 16, 43, 44, 68.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 GLAVAŠ, Milan: Dr. sc. Sanja Novak Agbaba, dipl. ing. šum., ŠL 3-4/2007, s.180 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM