HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10653
ime NOVAKOVIĆ, Bojan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10653)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen26. 4. 1942.Nova Kapela Batrina
apsolvirao1966.
diplomirao25. 4. 1967.
karijera1. 8. 1967.ŠF Zagreb
umro28. 11. 2000.Zagreb

 Sin Mladena i Ljiljane r. Tamindžić. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Potječe iz šumarske obitelji. Otac mu je bio dipl. ing. šumarstva, a majka učiteljica. I osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu, maturiravši na V. realnoj gimnaziji "Bogdan Ogrizović" 1960.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 25.4.1967. Na istom fakultetu pohađao je i poslijediplomski studij iz znanstvenoga područja mehanizacija u šumarstvu, ali ga nije završio.
 Prvo zaposlenje dobiva na Katedri za uzgajanje šuma Šumarskoga fakulteta u Zagrebu 1.8.1967., kao vanjski suradnik. Asistentom na uređivanju šuma Instituta za šumarska istraživanja u Zagrebu postaje 7.10.1968., a već 17.3.1969. otišao je na rad u ŠG Požega - Šumarija Pleternica. U operativi ostaje nešto vise od tri godine, kad na duže vrijeme odlazi u inspekcijske službe: 1.5.1972. u SO Novska za međuopćinskog šumarskog i lovnog inspektora za općine Novska, Kutina i Ivanić-grad, a 25.12.1974. u Republički sekretarijat za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo (kasnije Republ, komitet za poljoprivredu i šumarstvo) na dužnost najprije lovnog, a zatim šumarskog i lovnog inspektora.
 Kao iskusan šumarnik, koji je tijekom dosadašnjeg rada stekao i solidno znanje iz lovstva, 16.4.1981. zapošljava se u Lovačkom savezu Hrvatske, najprije kao tajnik, a potom kao savjetnik za krupnu divljač. U vrijeme obnašanja tih dužnosti LSH organizirao je Međunarodnu izložbu lovstva u Zagrebu (1981. ) te bio domaćin 30 Generalne skupštine Međunarodnog savjeta za lovstvo (CIC) u Dubrovniku (1983. ). Uz angažiranje na organizaciji tih priredaba dipl. ing. Bojan Novaković osobno sudjeluje na koncipiranju nacrta novoga Zakona o lovstvu, izradi kriterija za bonitiranje lovišta i sadržaju lovnogospodarskih osnova, oživljavanju izdavačke djelatnosti LSH i dr., objavivši vise stručnih priloga u "Lovačkom vjesniku".
 Nakon šest i pol godina rada u LSH, 1.9.1987. vraća se na staru dužnost republičkoga šumarskog i lovnog inspektora, koju vrsi i u novom Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva RH. Agresijom na Hrvatsku, zajedno sa sinovima Goranom i Mladenom javio se u dobrovoljce sudjelujući u jedinicama narodne zaštite. Nakon posljednjih pet godina rada u Ministarstvu, 1.8.1992. odlazi u privatnike, osnovavši vlastitu tvrtku "Bomag" d. o. o. Zagreb.
 Nosilac je spomenice Domovinskog rata. član je HŠD i HDZ. Živi u Zagrebu.

1Situacija u lovstvu Hrvatske s osvrtom na mjere sanacije. L V 10, 1976., s. 272-276.
2Provođenje postupka za utvrđivanje brojnog stanja divljaci. L V 1/2, 1977., s. 19-21.
3Metodologija za izradu godišnjeg plana gospodarenja lovištima. L V 3, 1977., s. 47-49.
4Značaj lovnogospodarske osnove, (s Kljaić, M. ). LV 6, 1979., s. 164-166.
5Zašto izmjene i dopune Zakona o lovstvu?LV4, 1981., s. 67.
6Utvrđivanje brojnog stanja divljaci. LV 3, 1982., s. 44-45.
7Remize u lovištu. LV 4, 1982., s. 70-71.
8Predložene mnoge novosti u Zakonu o lovstvu. LV 6, 1982., s. 131-133.
9Naši odnosi prema lovnom turizmu. LV 9, 1982., s. 215.
10Planiranje u lovstvu. L V 3, 1983., s. 35.
11XXX. generalna skupština CIC-a u Dubrovniku, (s Kovačević, T. i Šojat, A. ). LV 6, 1983., s. 131-135.
12Lovnim turizmom do deviza. LV 9, 1983., s 195.
13Velesajam u Gracu. LV 7/8, 1984., s. 218-219.
14Entuzijazmom do rezultata (Lovište Šćedro). LV 11, 1984., s. 376.
15Ponuda i potražnja umjetno uzgojene pernate divljaci. LV 3, 1986., s. 64.
16Neprekidno praćenje i obavješćivanje, (radioaktivna zagađenost divljaci u Hrvatskoj). LV 7/8, 1986., s. 251.
17Repelenti i njihova upotreba u lovstvu. LV 9, 1986., s. 351.
18Životne navike i nedostaci staništa. LV 10, 1986., s. 354-355; 11, s. 392- 393; 12, s. 440-441.

 *** ŠIM, s. us.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, s. 428.
 *** ŠIM, s. 118.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 FRKOVIĆ, Alojzije: Bojan Novaković (1942 - 2000), ŠL 3-4/2001, s.235 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM