HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10656
ime NOVAKOVIĆ, Mladen
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10656)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen23. 9. 1912.Varaždin
niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1936.
diplomirao1937.
umro12. 5. 1990.Zagreb
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Stjepana i Marije r. Vukmanić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio dipl. pravnik, a majka domaćica. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom Varaždinu, maturiravši na realnoj gimnaziji 1930. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zemunu. Napisavši i obranivši diplomski rad pod naslovom "Šumsko - privredna geografija za okrug Varaždin", diplomirao je 1937. godine.
 U državnu službu stupa kao volonter 1939. u Kotarskoj šumarskoj referadi Varaždin. Iste je godine premješten u Direkciju šuma Mostar, a 1941. imenovan je upraviteljem Šumarije Nova Kapela. Tijekom 1943. i 1944. nalazi se u logoru u Staroj Gradiški i Jasenovcu, a 1945. godinu provodi na liječenju u varaždinskoj bolnici.
 Po završetku II. svjetskog rata najprije radi kao šumarski referent kotara, a potom grada Varaždina (1945.-1947. ). Od 1947. do 1949. načelnik je u Glavnoj upravi za Pošumljavanje i bujičarstvo Ministarstva šumarstva Hrvatske. Godine 1949. posebnim je dekretom imenovan načelnikom sektora za uzgajanje šuma Ministarstva šumarstva FNRJ u Beogradu, a nakon dvije godine, na vlastiti zahtjev bio je postavljen za načelnika u Ministarstvu šumarstva Hrvatske u Zagrebu (1951.-1952. ).
 Godine 1952. dipl. ing. Mladen Novaković postaje tehnički direktor ŠG "Šamarica", a 1954. rukovoditelj šumarskog inspektorata u Zagrebu. Osnivanjem stručnog udruženja šumsko-privrednih organizacija, 1956. g. postaje njegovim tajnikom, a 1958. godine tajnikom Šumarske sekcije Poljoprivredno-Šumarske komore NRH. Od 1964. do umirovljenja (1977. ) direktor je Udruženja šumsko-privred. organizacija Hrvatske, koje kasnije mijenja ime u Poslovno udruženje šumsko-privrednih organizacija.
 Tijekom službovanja posebno se mnogo bavio gospodarskim problemima šumarstva i djelovao na njihovu razrješenju.
 Bio je aktivan član Šumarskoga društva u Zagrebu, 1952. izabran je za odbornika, a 1955. godine za društvenoga tajnika.

1Suradnja struke s Narodnim frontom u izvršenju planova podizanja i obnove šuma. Šumarstvo 2, Bgd 1949.
2Ing. Mladen Novaković, 1956: Povodom osnivanja Stručnog udruženja šumarsko privrednih organizacija Hrvatske. Š.L. 1-2, s.44 PDF
3Privredna politika na kraškom području Hrvatske. Bilten 7, 1958.
4Novaković Mladen, 1960: Uredba o organizaciji šumarstva. Š.L. 1-2, s.35 PDF
5Uredba o organizaciji šumarstva. Šum. list 5, 1961.
6Novi privredni sistem i njegova primjena u šumarstvu Hrvatske. Bilten 5, 1961.
7Nova organizacija i smjer gospodarenja u šumarstvu. Bilten 7, 1961.
8Organizacija i ekonomika proizvodnje u šumarstvu. Ekonomski pregled 7, 1970.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Borošić, J.: SIS, s. 9 (II. god. 1932. /33. )
 *** ŠL 1940., s. 184, 269; 1941., s. 406; 1943., s. 24, 269; 1952., s. 75, 132; 1958., s. 219-220.
 *** ŠN, s. 594.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846. -1976., s. 374, 383, 388, 418.
 *** ŠE II, JLZ, 1983., s. 510.
 *** HŠD 1846-1996, s. 262, 263.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM