HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10660
ime N., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10660)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1929.
diplomirao10. 10. 1930.
djelovao Novigrad Podravski

 Studirao je na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1928.-29., a diplomirao 10.10.1930. na Šumarskom odjelu.
 U službi je od 13.1.1931. Kao pripravnik radio je 1933. kod Kotarskog načelstva u Zagrebu, Banske uprave Zagreb. Godine 1934. unaprijeđen je za šum. pristava i premješten za kotarskoga šum. referenta u Čakovcu, gdje je 1939. unaprijeđen za višeg šum. pristava. Godine 1941., u svojstvu kotarskoga šumara, premješten je Kotarskoj oblasti u Slatinu, gdje se nalazio i 1943. godine.
 Poslije rata (1952. ) nalazio se u Šumariji Jastrebarsko, ŠG Zagreb. Nakon toga bio je zaposlen u Šum. institutu Jastrebarsko od 1.1.1962. do 13.10.1965. godine. Sudjelovao je u istraživanjima o uspijevanju četinjača u plantažnoj proizvodnji četinjača i problema proširivanja brzorastućih četinjača u Hrvatskoj.
 Bio je član HŠD.

 *** ŠL 1934., s. 417, 589; 1939., s. 326; 1940., s. 269; 1941., s. 458; 1943., s. 24., 331; 1952., s. 75.
 Borošić, J.: SIS, s. 7, 57, 113, 147.
 *** ŠN, s. 356.
 *** ŠIM, s. 88, 118.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM