HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10661
ime N., Vladimir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10661)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1987.
diplomirao18. 4. 1988.

član HŠD ogranak
Zagreb

1988

Hrvatski šumarski institut

diplomirani inženjer šumarstva Sin Stjepana i Marije r. Kral. češke narodnosti, hrvatskoga državljanstva, rimokatolik. Potječe iz obrtničke obitelji: otac mu je bio strojobravar, a majka domaćica. Školovao se u Sisku. Osnovnu je školu završio 1978., a Srednju ekonomsku školu 1982. godine.
 Studij Šumarstva upisao je na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 18.4.1988. godine.
 Nakon diplomiranja 1.6.1988. g. zaposlio se u Šum. institutu Jastrebarsko, u Odjelu za tipologiju šuma, na poslovima uređivanja šuma, gdje i 1997. radi u svojstvu stručnog suradnika.
 Sudjelovao je na V. smotri mladih znanstvenih radnika iz područja biotehnike (Osijek 1993. ) i na savjetovanju "Znanstvenoistraživački rad i razvoj Šumarstva Hrvatske" u Stubičkim toplicama 1993. godine.
 Radeći kao aktivan istraživač, napisao je i objavio, sam i u suradnji, nekoliko radova iz svoga područja.
 Član je HŠD.

1OJ "Brguske sume" 1989. -1998.
2OJ "Kik-Visibaba" 1990. -1999.
3Novotny, V., 1990.: Preliminarne dvoulazne tablice alepskog bora i njihova usporedba sa talijanskim dvoulaznim tablicama za alepski bor. RADOVI ŠIJ, Vol. 25, br. 2, s. 441-460.
4Novotny, V., 1990.: Primjena IUFRO klasifikacije na različitim tipovima oštećenja sume Kalje. RADOVI ŠIJ, Vol. 25, br. 2, s. 461-466.
5Dubravac, T., Novotny, V., 1992.: Metodologija tematskog područja uzgajanja šuma - rast i prirast (primjenjena u multidisciplinarnom projektu Ekološko - ekonomske valencije tipova šuma"). RADOVI SU, Vol. 27, br. 2, s. 157-166.
6Novotny, V., 1992: Primjena IUFRO klasifikacije na različitim tipovima oštećenja šume Kalje. Š.L. 6-8, s.291 PDF
7OJ "Veprinacke sume" 1993-3001.
8Novotny, V., Krejči, V., Benko, M., Dubravac, T., 1994.: Utjecaj horizontalne projekcije širine krošanja hrasta lužnjaka na debljinski prirast. RADOVI ŠIJ, Vol. 29, br. 1., s. 137-150.
9Benko, M., Szirovicza, L., Novotny, V., 1995.: Neki strukturni elementi alepskog bora. RADOVI ŠIJ, Vol. 30, br. 1., s. 75-87.
10OJ "Čorkova uvala" - Kapela, 1997.
11Indir,K., V. Novotny, 2011: Utjecaj veličine kružnih primjernih ploha na procjenu strukturnih elemenata odabranih lužnjakovih sastojina. Š.L. 13, s.* pdf
12Novotny,V., I. Balenović, N. Medenjak, D. Štorga, D. Pošta, 2011: Istraživanje strukture starijih i starih sastojina obične bukve u gospodarskoj jedinici “Đurđevačka bilogora”. Š.L. 13, s.* pdf

nedeterminirano:
13a) Znanstveni i stručni radovi
14b) Programi gospodarenja (suradnik)
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1-2/95., s. 56.
 *** ŠIB, s. 2, 7, 44, 68.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM