HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10662
ime N., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10662)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1991.
diplomirao22. 7. 1992.

član HŠD ogranak
Požega

1992

šumarija Velika

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Svetislava i Slavke r. Pandžić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je vozač, a majka domaćica. Školovao se u Požegi: osnovnu je školu završio 1980., a srednju u CUO "Zvonko Brkić" - matematičko-informatičko usmjerenje 1984. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i diplomirao 22.7.1992. godine.
 Poslije diplomiranja zaposlio se 1992. kao pripravnik u Šumariji Velika. Po isteku pripravničkog staža preuzima revir "Gosted" GJ Južni Papuk, Šumarije Velika, UŠ Požega. Kao revirnik radio je i u vrijeme prikupljanja ovih podataka (1997. ).

 *** ŠL 1-2/95., s. 61.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM