HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10666
ime N., Zlatko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10666)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1981.
diplomirao26. 5. 1982. Sin Milana i Dore r. Fiskus. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je školu završio u Kapeli kod Bjelovara 1972., a gimnaziju u Bjelovaru 1976. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 26.5.1982. godine.
 Pripravnički staž završio je 1983. g. u EJ Autotransport ŠG "Mojica Birta" Bjelovar. Nakon toga radio je kao referent transporta i zamjenik upravitelja u istoj RJ sve do 1991. g., kada prelazi u Šumariju Bjelovar na mjesto tehnologa, a zatim revirnika. Obavlja sve poslove na reviru II bjelovarske Bilogore i 1997. godine.
 Učesnik je Domovinskog rata 1991. godine na ratištu zapadne Slavonije. Otac je dva sina (Marka i Ivana) - učenika osnovne škole. Živi u Bjelovaru u braku sa suprugom Natašom - odgajateljicom u dječjem vrtiću.
 Član je HŠD.

 *** ŠL 1-2/95., s. 62.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM