HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10686
ime OKLOBDŽIJA, Čedomir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen24. 8. 1907.Irig /Srijem/
apsolvirao1940.
diplomirao13. 2. 1931.
umro19. 9. 1968.Beograd /Srbija/ Kao sedmogodišnji dječak odlazi sa roditeljima iz rodnog Iriga u Srbiju, gdje ostaje do kraja I. sv. rata, a onda se vraća kuci u Irig i tu završava pučku školu, a zatim gimnaziju u Rumi, na kojoj maturira 1936. g.
 Šumarstvo je upisao na Gospodarsko - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu, a apsolvirao je škol. g. 1939.-30. na novoosnovanom Poljoprivredno - šumarskom fakultetu. Diplomirao je 13.2.1931., kao jedan od najboljih studenata svoje generacije.
 Prof. Nenadić ponudio mu je da bude njegov asistent, ali je ovaj to odbio i počeo je intenzivno raditi u praksi, (taksator fruškogorskih šuma, projektant i izvođač šumskih komunikacija). Naročito se bavio znanošću o uređivanju šuma i šum. transportnim sredstvima.
 Od 1937. do 1938. radio je u šum. upravama Rujevac i Kostajnica Direkcije šuma Zagreb.
 II. svj. rat zatekao ga je u Direkciji šuma u Nisu, (Srbija), gdje je mobiliziran kao pričuvni časnik, zarobljen i odveden u Njemačku. Nakon rata radi opet u Direkciji šuma u Nisu, gdje se istaknuo otvaranjem šume Kukavice, sto se smatra jednim od najboljih projekata šum. cesta u Srbiji. Za taj rad odlikovan je Ordenom rada.
 Od 1958. radi u Savezu poljoprivredno - šumarskih komora u Beogradu kao savjetnik za unapređenje šumske proizvodnje, gdje se posebno zalagao za uvođenje suvremene šum. mehanizacije. Kasnije radi u Saveznoj privrednoj komori. Zbog narušenog zdravlja, 1967. odlazi u mirovinu, ali je nije uživao ni godinu dana.
 Bio je član SITŠIDJ, sindikata i drugih društveno-političkih organizacija.

 Borošić, J.: ŠIS, s. 7.
 *** ŠL 1937., s. 696; 1938., s. 460; 1941., s. 44.
 *** ŠN, s., 356.
 Dimitrijević, Ž.: Nekrolog - Čedomir Oklobdžija, dipl. inž. šumarstva. ŠL 11-12, 1968. s. 478-479.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 Dimitrijević, Ž.: Čedomir Oklobdžija, ŠL 11-12/1968, s.478 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM