HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10689
ime O., Lazo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10689)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1961.
diplomirao20. 9. 1962. Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 20.9.1962. na Šumsko - uzgojnom odsjeku već osamostaljenoga Šumarskoga fakulteta u Zagrebu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM