HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10697
ime O., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10697)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1989.
diplomirao25. 1. 1990.

 Sin Đure, zanimanjem vozača iz Plaškoga. Srpske nacionalnosti. Završivši u CUO Ogulin, odgojno-obrazovno usmjerenje, upisao se 1983. godine na Šumarski fakultet, ŠG odjel.
 Diplomirao je 25.1.1990. g. iz uzgajanja šuma. Napisao je diplomski rad pod naslovom "Prirodno pomlađivanje šuma bukve i jele na Medvednici".

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM