HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10700
ime OREČ, Marinko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10700)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen22. 3. 1937.Posuški Gradac /BiH/
apsolvirao1968.
diplomirao16. 5. 1969.
umro9. 5. 1976.

 Studirao je na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 16.5.1969.
 Prema nepotpunim podacima bio je zaposlen od 18.1.1968. do 30.9.1972. godine u Šumarskom institutu Jastrebarsko. U Odjelu za tipologiju šuma sudjelovao je u radovima na vegetacijskim istraživanjima i kartiranju šumske vegetacije. Zatim je radio kao šum. referent u direkciji za Savu.

 *** ŠIM, s. 55, 118.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 K. A.: Marinko Oreč, dipl. inž. šum., ŠL 8-10/1978, s.427 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM