HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10713
ime OSTOJIĆ, Petar
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, savjetnik u ministarstvu
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10713)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen11. 7. 1894.Povila /Brač/
apsolvirao1932.
diplomirao16. 4. 1933.
umro25. 4. 1983.Zagreb

 Klasičnu gimnaziju završava na Sušaku 1914., pa odlazi u rat.
 Nakon rata upisuje šumarstvo na Šum. akademiji, a nastavlja na Gospodarsko - šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje škol. g. 1931.-33. apsolvira, a 16.4.1933. diplomira.
 Raditi je počeo 5.7.1933. g. Do 1930. bio je u Direkciji šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima. Stručni državni ispit položio je 1936. u Beogradu nakon obavljenog pripravničkog staža. Od 1930. do 1939. god. radi u Ministarstvu šuma i rudnika u Beogradu, a zatim u Odjelu za šumarstvo Banovine Hrvatske, Ministarstvu šuma i ruda NDH i Ministarstvu (kasnije Sekretarijatu) za šumarstvo NK Hrvatske.
 Ing. Ostojić bio je ispitni povjerenik državnih stručnih ispita (1939.-1945. ). Dugogodišnji je član JŠU i HŠD, a poslije II. svj. rata DIT i Šumarskoga društva Hrvatske. Povremeno bio je i član upravnog ili nadzornog odbora.
 Surađivao je i u "Šumarskom listu", gdje je objavio zapis pod naslovom "O potrajnosti prihoda Direkcije šuma u Vinkovcima" (ŠL 1939., s. 150-170).
 Do svoje 85. godine života bio je redoviti posjetitelj "šumarskih četvrtka" u Šumarskom domu u Zagrebu.
 Odlikovan je Ordenom belog orla 5. reda (1934. ).

 *** ŠL 1923., s. 568; 1926., s. 555; 1927., s. 545; 1929., s. 50, 303; 1932., s. 642; 1934., s. 73; 1937., s. 39; 1939., s. 712, 713; 1940., s. 226, 254, 515; 1941., s. 113, 152, 267, 326; 1942., s. 333; 1943., s. 24, 128; 1944., s. 113, 114; 1952., s. 132, 231.
 Borošić, J.: SIS, s. 5, 29, 90.
 Kauders, A.: Šum. bibliogr. I, s. 125.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šum. jugoistočne Slavonije. Vinkovci-Slav. Brod 1974., s. 260, 263, 275, 290, 530, 538, 542, 703.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 191, 379, 413.
 *** In memoriam - Ostojić, Petar, Perca, dipl. ing. šumarstva (1894-1982. ), ŠL 9-10/82.
 *** HŠD 1846-1996., 199, 215, 226, 233, 234.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PIŠKORIĆ, Oskar: Petar Ostojić, dipl. inž. šum., ŠL 9-10/1982, s.428 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM