HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10715
ime O., Ivan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10715)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1939.
diplomirao10. 2. 1942.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Marka i Ane r. Peraković. Hrvat, rimokatolik. Roditelji su mu bili poljodjelci. Pučku je školu završio u Ladvenjaku 1926., a osmogodišnju realnu gimnaziju u Karlovcu 1934. godine.
 Po završetku srednje škole zaposlio se u Pamučnoj industriji Duga Resa, gdje je radio godinu dana i zaradio početni novac za studij.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je škol. g. 1938.-39., a diplomirao 10.2.1942. godine.
 Kao apsolvent zaposlen je u Šumskoj upravi Nova Gradiška (11.5.1940.) kao umni nadničar, pa je u nekoliko navrata prestajao raditi. Od 5.9.1941. do 25.5.1943. g. radio je kao "umni nadničar" u Direkciji šuma Vinkovci.
 Prvo stalno zaposlenje kao imenovani šumarski vježbenik dobio je u Direkciji šuma Tuzla 26.6.1943. Tu ostaje do kraja rata, ali je u međuvremenu bio u domobranskoj vojsci.
 Dana 26.5.1945. dobiva prvo poratno zaposlenje kod Direkcije željeznica na piljenju pragova za obnovu pruge Zagreb - Beograd, a 9.7.1945. premješten je u Oblasni NO Slavonski Brod gdje je radio na gradnji šumske pruge Spačva - Lože i na "sanitarnim" sječama. Na tom poslu zadržao se dvije i po godine, čitavu 1948. proveo je na radu u Poduzeću za iskorišćivanje šuma Petrinja kao tehnički direktor, ali iz političkih razloga premješten je na istu dužnost u Viroviticu, u Dl poduzeće - do spajanja sa DIP-om Đurđenovac (30.7.1950.). U DIP-u Đurđenovac bio je sef šumske eksploatacije sa sjedištem u Vel. Pisanici kod Bjelovara, potom u Pivnici kod Virovitice. Ubrzo daje otkaz i odlazi u Vinkovce u ŠG "Spačvu" gdje je radio manje od godinu dana (10.8.1953.-30.4.1954.). Nakon rasformiranja ŠG, u kojem je vodio sanitarnu sječu i proredu, a kako se taj posao povjerava Šumariji Vinkovci, dipl ing. Ivan Oštrić radi u toj šumariji od 1.5.1954. do 31.12.1957. godine.
 Uslijedilo je novo radno mjesto - Dl "Slavonski Hrast" Vinkovci, gdje se zadržao manje od godine dana. Otišao je u "Exportdrvo" Zagreb i tu je radio do 31.12.1960. Zatim radi u Tvornici papira u Zagrebu. Bio je zadužen za pribavljanje sirovina za tvornicu, ali tvornički plan "Pogona za uzgajanje sirovina" nije prihvaćen.
 Otpušten iz službe, bio je prisiljen mijenjati struku: prešao je u Vinkovce i rukovodio modernizacijom cesta višega reda i izgradnjom mostova na tom području te izgradnjom lokalnih cesta. Primijenio je vlastitu tehnologiju pri pretvaranju prtenih (zemljanih) puteva u šljunčane, sto je bila konsolidacija kolnika (posteljica) za nastavak radova na asfaltiranju.
 Najprije je radio u Općini Vinkovci (1.2.1966.-1.10.1966.), a zatim vise od osam godina u Poduzeću za ceste Vinkovci (1.10.1966.-30.6.1975.) i na kraju u SIZ-u za ceste Vinkovci (1.7.1975.-30.9.1976.). Proglašen politički nepodobnim, s nepovoljnim pismenim "karakteristikama", primoran je otići u mirovinu četiri godine prije navršenog radnog staža.
 U tijeku radnog vijeka napisao je i objavio vise stručnih radova i mnoštvo novinskih članaka iz šumarstva i programa Hrvatske seljačke stranke u njezinom glasilu "Dom".
 Sudjelovao je na nekoliko znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu od kojih valja spomenuti Međunarodni kongres šumara u Njemačkoj 1959., a bio je i na dvomjesečnom tečaju za izobrazbu šumskih radnika i primjenu motornih pila u Institut für forstliche Arbeitwissenschaf t (IFFA), Keinbeck (1960. ).
 Od strukovnih udruženja dugogodišnji je član DIT, odnosno HŠD, a od političkih član je Hrvatske seljačke stranke, predsjednik Nadzornog odbora županijskih organa i član Gradske organizacije Vinkovci.

1Susret generacije apsolvenata šumara 1939. godine. Šum. list 3-5/90., s. 199.
2Osvrt na neka pitanja o razvoju šumarstva i prerade drvne mase spačvanskih šuma od 1945-1985., ŠL 10-12/85, s.656-667
3Oštrić ing. Ivan, 1955: Nagrađivanje radnika i službenika u šumarstvu. Š.L. 5-6, s.196 PDF
4Osvrt na radno mjesto tehničara i čuvara šuma, Šumarske novine 3/56
5Šumovitost nizina kao regulator vjetra i vlage, Novosti, 25.8.1956.
6Ing. Ivan Oštrić, 1956: Kakve pile odabiru radnici?. Š.L. 5-6, s.185 PDF
7Ing. I. Oštrić, 1957: Komemoracija 50-godišnjice smrti Josipa Kozarca u Vinkovcima. Š.L. 3-4, s.123 PDF
8Oštrić I., 1958: Utvrđivanje normi i praćenje produktivnosti na poslovima sječe i izradbe drvnih sortimenata.. Š.L. 5-6, s.212 PDF
9Oštrić I., 1958: Racionalizacija transporta u iskorištavanju šuma.. Š.L. 11-12, s.417 PDF
10Oštrić I., 1958: Proslava 100 god. rođenja šumara i književnika Josipa Kozarca u Vinkovcima. Š.L. 11-12, s.436 PDF
11Oštrić Ivan, 1960: Izobrazba kadrova, jedan od uslova za povećanje proizvodnosti u šumarstvu. Š.L. 11-12, s.395 PDF
12Oštrić Ivan, 1960: Savjetovanje Njemačkog društva za šumarsku nauku o radu. Š.L. 11-12, s.405 PDF
13Upotreba eksploziva u suvremenom šumarstvu, ŠL 1-2/61
14Da li treba razvoj i alimentaciju drvno-kemijske industrije dovoditi u pitanje, Drvarski glasnik 16/61
15Stručno obrazovanje šumskih radnika u Njemačkoj, Vjesnik Društva lugara Hrvatske, 3-4/61, s.76
16Kritičnost sirovine za industriju celuloze i papira. CPG - celuloza, papir, grafika, br. 2/61., s. 64.
17Ing. I. Oštrić, 1961: Osvrt na uvođenje motornih pila u šumarstvo. Š.L. 7-8, s.279 PDF
18Prilog upoznavanju otpornosti topola I-214, Vjesnik Društva lugara Hrvatske 3-4/62
19Kapacitet Zagrebačke tvornice papira u sastavu novog sirovinskog područja, ŠL 11-12/62
20Industrija papira u okviru sirovinskog područja, Drvarski glasnik 24/62
21Rješavanje problema sirovine za Zagrebačku tvornicu papira. Mjesečnik Zagrebačke tvornice papira br. 8-11/62., s. 6.
22Ekonomski osnovi za uzgajanje celuloznog drveta u djelokrugu tvornice. Mjesečnik zagrebačke tvornice papira, br. 12/ 62., s. 11.
23Da li je potrebno snabdijevanje i razvoj drvno-kemijske industrije dovoditi u pitanje? Mjesečnik Zagrebačke tvornice papira, br. 6-7/62., s. 15.
24Oštrić I., 1962: Kapacitet Zagrebačke tvornice papira u sastavu novog sirovinskog područja. Š.L. 11-12, s.441 PDF
25Mogućnost rentabilnog uzgajanja to-polovog celuloznog drva u namjenskim plantažama. Šum. list 7-8/63., s. 261.
26Ivan Oštrić, 1963: Mogućnost rentabilnog uzgajanja topolovog celuloznog drva u namjenskim plantažama. Š.L. 7-8, s.291 PDF
27Oštrić I. , 1964: Upotreba eksploziva u savremenom šumarstvu.. Š.L. 1-2, s.37 PDF
28Brigo moja prijeđi na drugoga. Privredni vjesnik, od 15. XI. 1982., s. 4.
29Razmišljanja o porezu, Privlačica 33/83
30Oštrić, I., 1984: Među nama i oko nas. Š.L. 1-2, s.61 PDF
31Naše krivine bez naše krivnje, Privlačica 33/85
32O hortikulturi izvan naših sela, Privlačica-Zemlja 6-7/86, s.16-17
33Oštrić, I., 1987: Osvrt na ostvarivanje razvojnih mogućnosti prerade drvne mase spačvanskih šuma. Š.L. 10-12, s.656 PDF
34Promicatelji i kočničari u našim šumama. Privredni vjesnik, Privr, komora Hrvatske od 3. X. 1988., Zagreb, s. 4.
35Utjecaj subjektivnih činilaca na (ne)razvoj industrije celuloze i papira u Hrvatskoj, ŠL 1-2/89
36Oštrić, I., 1989: Utjecaj subjektivnih činilaca na (ne)razvoj industrije i papira u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.69 PDF
37Ivan Oštrić, 1990: Susret generacija apsolvenata šumara 1939. godine. Š.L. 3-5, s.199 PDF
38Oštrić, I., 1999: Kako je zagrebačka tvornica celuloze i papira ostala bez sirovine. Š.L. 9-10, s.490 PDF
39Oštrić, I., 2002: Upitna je naša situacija s drvnim otpadom, biomasom i restruktuiranjem šumarstva. Š.L. 11-12, s.638 PDF
40Oštrić, I., 2004: O vatrenoj stihiji na jadranskom području. Š.L. 5-6, s.328 PDF

nedeterminirano:
41Zašto nam je potrebno vlastito sirovinsko područje? Mjesečnik Zagrebačke tvornice papira, br. 11, s. 14.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠL 1943., s. 277.
 *** ŠN, s. 360.
 *** Povijest šumar. Hrvatske 1846. -1976., s. 55, 75, 418.
 *** Zbornik o Antunu Levakoviću. HAZU. Centar za znanstveni rad Vinkovci, 1992., s. XII, 197.
 *** HŠD 1846-1996., s. 277.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 BILJAK, Roman: Ivan Oštrić, dipl. ing. – najstariji član HŠD – Ogranak Zagreb, ŠL 11-12/2010, s.649 PDF
 BILJAK, Roman: Ivan Oštrić (1915–2012), ŠL 9-10/2012, s.550 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM