HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10722
ime OŽBOLT, Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10722)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen20. 5. 1963.Ljubljana
apsolvirao1987.
diplomirao6. 5. 1988.
karijera28. 8. 1988.GPŠG Delnice
1991.Šumarija Tršćerevirnik
1. 11. 1997.Šumarija Tršćev. d. upravitelj
trenutno, od Šumarija Tršćerevirnik
umro3. 6. 2019. Sin Viktora i Julke r. Čop. Hrvat, hrvatskoga državljanstva, rimokatolik. Otac mu je znani goranski pilanar, a majka domaćica. Osnovnu školu završio je u čabru, a srednju u Rijeci. Maturirao je u CUO za obrazovanje elektrotehničkih kadrova 1982. godine.
 Poput mnogih Gorana i Čabranaca, i pored tehničkog profila završene srednje škole upisao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je 6.5.1988. iz znanstvenoga područja ekologija šuma. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Ekološki razlozi propadanja šuma bukve i jele u području Šumarije Gerovo".
 Zaposlivši se 28.8.1988. u Goransko-primorskom ŠG Delnice, pripravnički staž odradio je u OOUR za uzgoj i zaštitu šuma Tršće. Nakon godinu dana, u istom OOUR-u referent je za uzgoj i zaštitu šuma. Osnivanjem JP "Hrvatske šume" - UŠ Delnice 1991. g. imenovan je revirnikom u Šumariji Tršće. U međuvremenu položio je stručni šumarski ispit. Zbog bolesti, kasnije i smrti upravitelja dipl. ing. Miljenka Čopa, 1.11.1997. imenovan je v. d. upravitelja Šumarije Tršće. Tijekom radnog vijeka bio je revirnik u Šumariji Tršće.
 Bio je član je HŠD, ogranak Delnice.

Umro je 3. lipnja 2019. godine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM