HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10724
ime O., Milan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, prof. srednje škole
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10724)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1958.
diplomirao27. 6. 1959.
karijera1. 9. 1959.šumarija Lokve
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Rudolfa i Vicencije r. Gašparac. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Roditelji su mu bili zemljodjelci. Osnovnu je školu pohađao i okončao u Osilnici (Slovenija) 1941. Nižu građansku školu završio je u Koprivnici 1947., a Šumarsku tehničku školu u Karlovcu, maturiravši 1950. g.
 Prije odlaska na studij, odnosno na odsluženje vojnog roka, kraće je vrijeme radio u DIP-u Delnice - Šumska manipulacija Gerovo, kao rukovoditelj Radilišta Lividraga (1.8.1950.-6.10.1951.) i "Jadran drvu" Rijeka, kao referent za iskorišćivanje šuma (28.4.1953.-31.10.1953.).
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odsjeku 27.6.1959. g.
 Kao diplomirani šumarnik prvo zaposlenje dobiva u Šumariji Delnice - Ispostava Lokve - 1.9.1959. g. Osnivanjem ŠG Delnice i Utihnućem rada Ispostave Lokve, napušta rad u operativi i prelazi u netom osnovanu Šumarsko-tehničku školu Delnice za nastavnika biološke grupe predmeta (botanika, dendrologija, uzgajanje šuma, rasadničarstvo sa sjemenarstvom, lovstvo). Radeći na školi gotovo 30 godina (1.9.1961.-15.1.1980.) polaže 15.5.1963. stručni šumarski ispit, a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 28.4.1965. g. polaže pedagoško-dopunski stručni ispit za zvanje profesora srednje škole. Osim predavanja posebnu pozornost posvećuje organizaciji i provođenju proizvodnog praktičnog rada s učenicima, s kojima podiže danas nadaleko znane kulture četinjača u Pintarici (Gerovo) i Golubinjaku (Lokve), vrbik u Vodama i dr. Veliku pozornost posvetio je natjecanju učenika šumarskih tehničkih škola u radu motornom pilom. Bio je upravitelj Šumarske škole Delnice od 1969. do 1978., a dva mandata bio je predsjednik Zajednice šumarskih škola bivše SFRJ.
 Povratak dipl. ing. Milana Ožure šumarstvu i operativi uslijedio je 16.1.1980., prelaskom u ŠG Delnice, gdje najprije radi kao referent za iskorišćivanje šuma, a potom kao referent uzgajanja šuma. Osnutkom Goransko - primorskog ŠG Delnice u RZ Zajedničke službe, 1.11.1985. imenovan je referentom za tehničko normiranje, a kad je osnovana UŠ Delnice JP "Hrvatske šume, postavljen je za stručnog suradnika za organizaciju i studij rada. Posljednju godinu dana proveo je na mjestu savjetnika u uredu upravitelja UŠ Delnice. Umirovljen je 6.4.1996., tri mjeseca manje od punih 40 godina radnog staža.
 Član je HŠD i HLS. Osnivanjem LU "Vidra" Turke, postaje njegovim prvim tajnikom. Živi u Delnicama.

1Šumarska škola Delnice, (sa N. Petranovićem). "Deset godina razvitka ŠG Delnice", Delnice 1970., s. 93-94.
2Ožura, M., 1971: Desetgodišnjica Šumarske škole u Delnicama. Š.L. 5-6, s.176 PDF
3Prva izborna godišnja skupština (LU "Vidra" Turke). Lov. vjesnik 7-8, 1997., s. 34 i Glas lovca l, 1997.
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 370.
 *** Povijest šum. Hrvatske 1846-1976., s. 311, 418.
 *** ŠL 1-2/1995., s. 66.
 *** Šum. škola Karlovac. Monografija, Karlovac 1997., s. 79, 133.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM