HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10725
ime P., Karlo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1981.
diplomirao15. 9. 1982.

član HŠD ogranak
Slavonski Brod

1982

iščlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Petra, Šumarskog inženjera i Terezije r. Grohović, domaćice. Hrvat, hrvatskoga državljanstva, rimokatolik. Osnovnu Školu završio je u Slavonskom Brodu 1972. godine, a Gimnaziju "Zlatko Šnajder", u istom gradu, završio je 1976. godine.
 Diplomirao je Šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 15.9.1982. godine iz područja zaštite šuma.
 Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Sušenje slavonskoga hrasta".
 Od 1982. do 1983. radi kao pripravnik u Šumskom gospodarstvu Slavonski Brod. Od 1983. do 1985. na radnom je mjestu upravitelja
 Šumarije Strizivojna, a od 1985. do 1990. upravitelj je PJ Šumarije Strizivojna - OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma "Dilj" Slavonski Brod. Od 1990. radi kao revirnik u JP "Hrvatske šume, " Uprava šuma Vinkovci, Šumarija Slavonski Brod. Od 1993. godine radi u UŠ Nova Gradiška, također kao revirnik.
 Član je stručne udruge DIT Hrvatske, odnosno HŠD.

 *** ŠL 1-2/95., s. 58.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM