HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10728
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10728)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1975.
diplomirao9. 2. 1976.

član HŠD ogranak
Gospić

2004

isčlanjen

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Vidoja, djelatnika i majke Anđe r. Marković. Hrvatske nacionalnosti, rimokatolik. U rodnom gradu završio je osnovnu školu 1965., a gimnaziju 1969. godine.
 Diplomirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 9.2.1976. godine.
 Dana 1.4.1976. počeo je raditi u Šumskom gospodarstvu Požega na uređivanju šuma, a 1.10.1976. odlazi na odsluženje vojnog roka u Zagreb. Potom, 1.10.1977. g. vraća se na svoje radno mjesto da bi 5.12.1977. g. prešao na mjesto revirnika u Šumariji Pleternica. Od 1.4.1978. vršitelj je dužnosti upravitelja šumarije, a nakon položenog stručnog ispita, upravitelj Šumarije Pleternica.
 Danom 1.1.1985. prelazi u RZ Komercijalni odjel i radi kao rukovoditelj nabavne službe, a 1.1.1991. godine stupa na dužnost upravitelja RJ Mehanizacija i građevinarstvo Uprave šuma Požega. Nakon toga 12.2.1994. iz Hrvatskih šuma prelazi u privatno poduzeće "Iver" u Požegi na radno mjesto šefa komercijale.
 član je stručne udruge DIT šumarstva i Drvne industrije, odnosno HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM