HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10728
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

apsolvirao1975.
diplomirao9. 2. 1976.

član HŠD ogranak
Gospić

2004

isčlanjen

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Vidoja, djelatnika i majke Anđe r. Marković. Hrvatske nacionalnosti, rimokatolik. U rodnom gradu završio je osnovnu školu 1965., a gimnaziju 1969. godine.
 Diplomirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 9.2.1976. godine.
 Dana 1.4.1976. počeo je raditi u Šumskom gospodarstvu Požega na uređivanju šuma, a 1.10.1976. odlazi na odsluženje vojnog roka u Zagreb. Potom, 1.10.1977. g. vraća se na svoje radno mjesto da bi 5.12.1977. g. prešao na mjesto revirnika u Šumariji Pleternica. Od 1.4.1978. vršitelj je dužnosti upravitelja šumarije, a nakon položenog stručnog ispita, upravitelj Šumarije Pleternica.
 Danom 1.1.1985. prelazi u RZ Komercijalni odjel i radi kao rukovoditelj nabavne službe, a 1.1.1991. godine stupa na dužnost upravitelja RJ Mehanizacija i građevinarstvo Uprave šuma Požega. Nakon toga 12.2.1994. iz Hrvatskih šuma prelazi u privatno poduzeće "Iver" u Požegi na radno mjesto šefa komercijale.
 član je stručne udruge DIT šumarstva i Drvne industrije, odnosno HŠD.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM