HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10729
ime PAPIČ, Ferdo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen1. 5. 1939.Murska Sobota /Slovenija/
apsolvirao1952.
diplomirao17. 12. 1953.
umro23. 5. 1997.Kobarid

 Slovenske je narodnosti i državljanstva.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na Biološkom odsjeku škol. g. 1951.-53., a diplomirao 17.12.1953.
 Gotovo cijeli radni vijek proveo je u Tolminu u Sloveniji. Nakon diplomiranja, 1953. godine započeo je raditi u Trnovu, GG Postojna, a od 1955. odlazi u Tolmin na rad pri taksaciji. Iste je godine imenovan šefom uprave u Šumarstvu Tolmin. Zatim je sve do 1977. bio šef Tehničkog odjela, osim pet godina (1968.-1973. ) kad je bio predsjednik Skupštine općine Tolmin. Na kraju bio je do umirovljenja (1991. ) voditelj Temeljne organizacije kooperanata Idrije i dva mandata direktor SGG Tolmin - od 1983. do 1990. godine.
 U svom radu pokazao je veliko znanje na ekonomskom, tehničkom i organizacijskom području. Pri SGG Tolmin bio je zadužen za žičare. Posvetio se i obrazovanju šumskih radnika i napisao je velik broj publikacija na tu temu. Pričalo se da je poznao svaku slovensku šumu i svakog šumskog radnika. Zastupao je mišljenje da se veći dio dohotka iz šuma mora vratiti šumama. Stoga je u njegovo vrijeme bio izgrađen velik broj kilometara šumskih cesta i traktorskih vlaka.
 Osim toga bio je vrlo aktivan izvan radnoga mjesta: bio je predsjednik SIZ-a općine Tolmin za šumarstvo, zatim bio je delagat SIZ-a za šumarstvo na razini Slovenije, član Izvrsnog odbora Gospodarske komore Slovenije i dr.
 Godine 1976. mu je koordinacijski odbor za usvajanje mehanizacije u šumarstvu pri Gospodarskoj komori Jugoslavije na jubilarnom novosadskom sajmu dodijelio priznanje za uspješan rad na tom području, a za sveukupan rad dobio je Orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom, plaketu Općine Tolmin i naziv zaslužnoga člana ZDIT Gozdarstva in lesarstva Slovenije.
 Kao ljubitelj prirode i lova, bio je 43 godine aktivan lovac u LD Ljubilj.

 *** ŠN, s. 366.
 Janez, M:. In memoriam - Ferdo Papič. Gozd V 55, (1997) 9, s. 442.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM