HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10730
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, pomoćnik direktora "Hrvatskih šuma"
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10730)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1958.
diplomirao6. 3. 1960.
karijera Našice

 Sin Rudolfa i Marije r. Krsta. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio strojovođa, a majka domaćica. Osnovnu i srednju školu pohađao je i završio u Vinkovcima. Veliku maturu položio je na realnoj gimnaziji u Vinkovcima 1954. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je na ŠG odsjeku škol. g. 1957.-58., a diplomirao na Šumarskom fakultetu 6.3.1960. godine.
 Nakon odsluženoga vojnog roka prvo zaposlenje dobiva u RZ Zajedničke službe ŠG "Krndija" Našice u svojstvu referenta za iskorišćivanje šuma 1.4.1961. g. U svibnju 1965. imenovan je upraviteljem novo osnovane RJ "Transport i mehanizacija" na kojoj dužnosti ostaje tri godine. Slijedi njegovo vraćanje u RZ ZS, gdje najprije radi kao komercijalist (VI.-68. ), a zatim je rukovoditelj Komercijalne službe ŠG "Krndija" Našice.
 Kao vrstan gospodarstvenik i izuzetan poznavatelj svekolike problematike našičkoga kraja, u mjesecu srpnju 1983. imenovan je direktorom gospodarstva. Tijekom obnašanja te dužnosti (1983.-1991. ) jednu je godinu izbivao kao predsjednik općine Našice.
 Osnivanjem JP "Hrvatske šume" p. o. Zagreb dipl. ing. Josip Papp najprije je postavljen rukovoditeljem Komercijalnog odjela UŠ Našice, a četiri godine kasnije (1.7.1995.) šumarskim savjetnikom. Odlukom Upravnog odbora "Hrvatskih šuma" 1.3.1996. postavljen je za pomoćnika direktora "HŠ" s ovlastima koordinacije proizvodnje, komercijale, plana i razvoja.
 Član je HŠD. Živi u Zagrebu.

 *** ŠN, s. 371 (pod Pap).
 *** ŠL 1-2/95., s. 60.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM