HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10735
ime PAVLEŠIĆ, Zdravko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10735)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen29. 11. 1963.Slunj
niže obr.1981.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1982.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1989.
diplomirao10. 4. 1990.
karijera1990.Šumarija Slunjpripravnik
1991.Šumarija Rakovicapripravnik
11. 1991.Mehanizacija Karlovac
14. 2. 1992.Odjel a uređivanje šuma Karlovactaksator
19. 8. 1995.Šumarija Cetingradupravitelj šumarije
umro15. 2. 2021.Slunj Sin Mate i Rože r. Vrbanić. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu školu završio je u Slunju 1978., a srednju Šumarsku školu u Karlovcu 1983. god.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 10.4.1990. god. iz područja Šumske melioracije krša. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Rekultivacija degradiranih šumskih terena na području Šumarije Slunj".
 Pripravnički staž započeo je u Slunju 1990., a početkom 1991. prelazi u Šumariju Rakovica gdje radi do okupacije u studenom 1991. Nakon toga privremeno je raspoređen u RJ "Mehanizacija" Karlovac odakle je 14.2.1992. prešao na Odjel za uređivanje šuma Karlovac, na radno mjesto taksatora. Dana 19.8.1995. imenovan je za upravitelja Šumarije Cetingrad na kom je mjestu ostao preko 25 godina.
 Sudionik je Domovinskog rata. Nenadano je preminuo u Slunju 15. veljače 2021.

 *** ŠL 1-2/95., s. 65.
 *** Šum. škola Karlovac, Karlovac 1997., s. 97, 98, 134.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 VLAINIĆ, Oliver: In memoriam Zdravko Pavlešić, dipl. ing. šum. (Slunj, 29. 11. 1963. – Slunj, 15. 2. 2021.), ŠL 3-4/2021, s.201 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM