HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10741
ime PAVLOVIĆ, Adam
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10741)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen10. 12. 1930.Slobodnica /Slavonski Brod/
apsolvirao1953.
diplomirao1954.
dodatne listepredsjednici HŠD

član HŠD ogranak
Zagreb

1956

mirovina

diplomirani inženjer šumarstva Sin Marina i Marije r. Betić, po zanimanju poljodjelaca. Hrvat, rimokatolik. Osnovnu je školu završio u Slobodnici 1941., a realnu gimnaziju u Slav. Brodu 1949. g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu u Zagrebu. Apsolvirao je na ŠG odsjeku škol. g. 1952.-53., a diplomirao 1954. godine.
 Rad u šumarskoj struci započeo je u Šumariji Repaš kao zamjenik upravitelja (1954.-1955. ), zatim u istom svojstvu radi u Šumariji Slav. Brod (1956.-1959. ). Godine 1960. unaprijeđen je u zvanje upravitelja iste šumarije i na tome mjestu ostaje do 1967. kad je prešao na radno mjesto rukovoditelja tehničkog sektora u ŠG Slav. Brod. Nakon toga, od 1977. do 1985. rukovoditelj je komercijalnoga sektora istog šumskoga gospodarstva.
 Dvije naredne godine (1986.-1987. ) direktor je OOUR-a za uzgoj. Od 1987. do 1990. na mjestu je direktora ŠG Slavonski Brod i dopredsjednik Poslovodnog odbora "Slavonska šuma".
 Uspostavom JP "Hrvatske šume", od 1991. do 1993. na mjestu je komercijaliste Uprave šuma Vinkovci, a zatim (1993.-1994. ) radi u svojstvu savjetnika u istoj upravi sve do odlaska u mirovinu 1.3.1994. godine.
 Za samoprijegoran rad u povodu 100-godisnjice šumarstva Jugoistočne Slavonije odlikovan je državnim Ordenom rada sa zlatnim vijencem. Za doprinos i organiziranje natjecanja radnika sjekača dodijeljena mu je Zlatna plaketa Narodne tehnike Hrvatske. I u povodu 150. obljetnice Hrvatskoga šumarskoga društva primio je priznanje društva.
 Dugogodišnji je vrijedan član Saveza DITŠDI, odnosno HŠD. Obnašao je dužnost predsjednika društva od 1988. do 1993. godine.
 Član je uređivačkog savjeta Šumarskog lista.

1Pavlović, A., 2000: Albert Lampe, dipl. ing. šum. (1928 – 1999). Š.L. 3-4, s.257 PDF
2Pavlović, A., 2005: Poslije 55 godina! Sastanak studenata šumarstva, generacija 1949. godine. Š.L. 1-2, s.122 PDF
3Pavlović, Adam, 2010: Poslije 60 godina! (Sastanak šumara generacija 1949. god.). Š.L. 1-2, s.93 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** ŠN, s. 367.
 *** HŠD 1846-1996., s. 229, 315, 316, 318, 320-323, 326, 327, 331-334, 336-362, 364-366, 368-374, 381, 383-385, 387, 430.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM