HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10745
ime P., Anton
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10745)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1960.
diplomirao17. 2. 1961.

član HŠD ogranak
Senj

1991

Umirovljenik

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Mate i Marije r. Butorac. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio radnik, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Krmpotama 1947., a realnu gimnaziju u Senju 1955. g.
 Na Poljoprivredno-šumarski fakultet Sveuč, u Zagrebu upisuje se odmah po okončanju gimnazije. Diplomirao je na tada već osamostaljenom Šumarskom fakultetu, na ŠG odjelu 17.2.1961. godine.
 Iako šumarnik - biolog, prvo radno mjesto, sticajem okolnosti, dobiva u DIP-u Novi Vinodolski na Pilani >Breze<, najprije kao pripravnik (1.3.1961.), a po odsluženom vojničkom roku kao upravitelj pilane (1.9.1963.). Na toj dužnosti ostaje do sredine 1965. godine.
 U šumarstvu se zapošljava 1.7.1965., kad je postavljen za referenta za uzgajanje šuma Šumarije Novi Vinodolski, ŠG Senj. Stekavši potrebna praktična znanja, 15.6.1969. polaže stručni šumarski ispit, a 26.6.1981. pred komisijom Lovačkog saveza Hrvatske ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja. Kao angažirani gospodarstvenik, od 1.5.1984. do 30.4.1986. na dužnosti je predsjednika općine Crikvenica i predsjednik Izvrsnog vijeća, marljivo radeći na provedbi ambicioznog programa otpadnih voda, a s tim u svezi i čistoće mora, te poboljšanja infrastrukture.
 Kad je ustanovljeno Primorsko — goransko ŠG Delnice, od 1.5.1986. do 31.12.1990. direktor je OOUR-a za uzgoj i zaštitu šuma Novi Vinodolski, a u JP "Hrvatske šume", UŠ Senj, od 1.1.1991. najprije je na dužnosti pomoćnika upravitelja uprave, a od 1.6.1996. rukovoditelj je odjela za lovstvo i pomoćnik upravitelja uprave za uređivanje šuma. Početkom 1998. oslobođen je dužnosti rukovoditelja Odjela za lovstvo.
 Tijekom svoje šumarske karijere dipl. ing. Anton Pećanić zdušno se bavi i lovstvom. Tijekom tri mandata predsjednik je svog matičnog LD "Gradina" Novi Vinodolski, osnivač i prvi predsjednik Saveza lovačkih društava općine Crikvenice te jedan od organizatora moderno koncipirane općinske lovačke izložbe u Novom Vinodolskom (s katalogom). U jednom mandatu bio je član skupštine HLS te stalni član stručnih komisija za održavanje lovačkih ispita. Samostalno izrađuje lovnogospodarske osnove.
 Za posebne zasluge na promicanju lovstva, 24.11.1971. HLS dodjeljuje mu Lovačko odlikovanje prvog reda.
 Član je HŠD, podružnice Senj. Živi u Novom Vinodolskom.

 *** ŠL 1-2/95., s. 67.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 ***: Hrvatski leksikon drvnih tehnologa, Šumarski fakultet Zagreb i TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 2002. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM