HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10747
ime PENTEK, Tibor
zvanje
zanimanje     
mr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10747)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen24. 2. 1972.Zagreb
apsolvirao1994.
diplomirao1995.
magistrirao1998.Šumarski fakultet u Zagrebu
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za šumarske tehnike
i tehnologije, predstojnik
dodatne listečlanovi Akademije šumarskih znanosti

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

Šumarski fakultet

dr. sc., diplomirani inženjer šumarstva Sin Ivana i Dubravke, r. Hrubec. Hrvat, rimokatolik. Potječe iz šumarske obitelji: otac mu je mr. sc., dipl. ing. šumarstva, a majka liječnica (pedijatar). Školovao se u Pazinu: osnovnu je školu završio 1986., a CUO "Otokar Keršovani" 1990. godine.
 Studirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 1995. god. iz područja iskorišćivanje šuma, napisavši i obranivši diplomski rad naslova "Protupožarne ceste u UŠ Buzet i njihova uloga pri sprječavanju požara". Iz istoga znanstvenoga područja završio je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu i poslijediplomski studij. Magistrirao je početkom 1998. godine, obranivši magistarski rad naslova "Šumske protupožarne ceste kao posebna kategorija šumskih cesta i čimbenici koji utječu na njihov razmještaj u prostor".
 Od 1.1.1996. god. zaposlen je na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu, na mjestu mlađeg asistenta predmeta šumske komunikacije pri Zavodu za iskorišćivanje šuma.
 Sudjelovao je na nekoliko savjetovanja u zemlji i inozemstvu: "Izzivi gozdne tehnike", Ljubljana, (Slovenija, 1996. ); FAO/ILO/ECE - Joint Committee on Forest Technology, management and Training & IUFRO 3. 06, Sinaia (Rumunjska, 1996. ); "Skrb za hrvatske šume od 1846. do 1996. ", Zagreb 1996.; International Scientific Conference FOREST - WOOD - ENVIRONMENT, Zvolen, (Slovačka, 1997. ).
 Član je HŠD.

1Pičman, D., Pentek, T., 1986.: Metode rada pri stabilizaciji tla kod izgradnje šumskih prometnica. Savjetovanje "Izzivi gozdne tehnike", Zbornik radova, Ljubljana, Slovenija 1996., s. 125-132.
2Pičman, D., Pentek, T., 1996.: The influence of building and maintance expen-ces of Forest roads on their optimal density in Low-lying forsts of Croatia, FAO/ ILO/ECE - Joint Committee on Forest Technologj´, Management and Training & IUFRO 3. 06 - Forest operations under mountainous conditions. Seminar on Envi-ronmentallj´ Sound Forest Hoads and Transport, Sinaia (Homania), 17-22. June 1996., s. 1-20.
3Pičman, D., Pentek, T., 1996.: Stabilizacija šumskih transportnih sustava vapnom. Mehanizacija šumarstva 21 (2), Zagreb, s. 83-85.
4Pičman, D., Pentek, T., 1996.: Prilog upoznavanju uporabe strojeva za stabilizaciju šumskih prometnica vapnom. Šumarska mehanizacija 21 (2), Zagreb, s. 87-96.
5Pičman, D., Pentek, T., 1996.: Mogućnost primjene sredstava WOS za stabilizaciju tla pri gradnji šumskih cesta. Mehanizacija šumarstva 21 (2), Zagreb, s. 97-102.
6Pentek, T., 1996.: Međunarodna povjerenstva: Združeno povjerenstvo za Šumarsku tehnologiju, gospodarenje i izobrazbu. Mehanizacija šumarstva 21 (2), Zagreb, s. 119-120.
7Pičman, D., Pentek, T., 1996.: Firepre-vention roads in the area of the Forest en-terprise Buzet. Zbornik gozdarstva in le-sarstva 49, Ljubljana, Slovenija, s. 187-203.
8Pičman, D., Pentek, T., 1996.: Čimbenici koji utječu na opravdanost izgradnje mreže šumskih prometnica. Savjetovanje "Skrb za hrvatske šume od 1846. do 1996. ", Znanstvena knjiga Zaštita šuma i pridobivanje drva", Zagreb, 1996., s. 293-300.
9Pičman, D., Pentek, T., 1996.: Utjecaj uzdužnog nagiba traktorskih vlaka na otvorenost odjela. Savjetovanje "Skrb za hrvatske šume od 1846. do 1996. " Znanstvena knjiga "Zaštita šuma" i pridobivanje drva", Zagreb, s. 301-308.
10Pičman, D., Pentek, T., 1996: Uporaba RRP sredstava za stabilizaciju tla pri gradnji šumskih prometnica. Š.L. 11-12, s.469 pdf
11Pičman, D., Pentek, T., DružiC, M.: 1997.: Utjecaj troškova izgradnje i o-drža-vanja šumskih cesta na njihovu optimalnu gustoću u nizinskim šumama Hrvatske. Mehanizacija šumarstva 22 (2), Zagreb, s. 95-101.
12Pentek, T., 1997.: Smjernice tehnološkog razvoja u kanadskom šumarstvu. Mehanizacija šumarstva 22 (2), Zagreb, s. 103-113.
13Pičman, D., Pentek, T., 1997.: Forest fire prevention roads on the Karst area of Republic Croatia. International Scientific Conference "Forest-Wood-Anvironment 1997. ", Working Group 1: Forest Ecologj-and Integrated Forest Protection, 8-11. September 1997, Zvolen (Slovakia), Zbornik, s. 287-295.
14Pičman, D., Pentek, T., 1997: Različite mogućnosti primjene geosintetika kao metode stabilizacije tla pri gradnji šumskih cesta. Š.L. 7-8, s.383 pdf
15Pičman, D., Pentek, T., Mikić, B., 1997: Planiranje i projektiranje šumskih prometnica primjenom osobnog računala. Š.L. 11-12, s.609 pdf
16Tibor Pentek, 1998: Forest fire-prevention roads as a special category of forest roads and factors that influence their distribution in space. GŠP vol. 35 s. 93
17Pentek, T., 1998.: Šumske protupožarne ceste kao posebna kategorija šumskih cesta i čimbenika koji utječu na njihov razmještaj u prostoru, (magistarski rad). Šum. fakultet Zagreb, s. 1-119.
18Pičman, D., Pentek, T., 1998: Relativna otvorenost šumskoga područja i njena primjena pri izgradnji šumskih protupožarnih prometnica. Š.L. 1-2, s.19 pdf
19Pičman, D., Pentek, T., 1998: Raščlamba normalnog poprečnog profila šumske protupožarne ceste i iznalaženje troškovno povoljnijih modela. Š.L. 5-6, s.235 pdf
20Pičman, D., Pentek, T., 1998: Tehnologija rada pri stabilizaciji šumskih cesta primjenom cementa. Š.L. 7-8, s.353 pdf
21Pičman D., Pentek, T., 1998: Određivanje srednje udaljenosti privlačenja težišnim metodama primjenom osobnog računala. Š.L. 9-10, s.423 pdf
22Pentek, T., Poršinsky, T., 2000: Šumarstvo Turske. Š.L. 11-12, s.669 pdf
23Pentek, T., D. Pičman, 2003: Uloga šumskih prometnica pri gospodarenju šumama na kršu s posebnim osvrtom na Senjsku Dragu. Š.L. 13, s.* pdf
24Pentek, T., Pičman, D., Nevečerel, H., 2004: Srednja udaljenost privlačenja drva. Š.L. 9-10, s.545 pdf
25Dragutin Pičman, Tibor Pentek, Hrvoje Nevečerel, 2006: Otvaranje šuma šumskim cestama - odabir mogućih lokacija trasa budućih šumskih cesta. GŠP vol. P5 s. 617
26Dragutin Pičman, Tibor Pentek, Hrvoje Nevečerel, 2006: Katastar šumskih prometnica - postojeće stanje, metodologija izradbe i koristi od njega. GŠP vol. P5 s. 635
27Tibor Pentek, Dragutin Pičman, Hrvoje Nevečerel, 2006: Uspostava optimalne mreže šumskih cesta na terenu - smjernice za unapređenje pojedine faze rada. GŠP vol. P5 s. 647
28Tibor Pentek, Dragutin Pičman, Hrvoje Nevečerel, 2006: Definiranje faza postupka optimiziranja mreže šumskih cesta dizajniranim dijagramima toka podataka. GŠP vol. P5 s. 665
29Pičman, D., I. Rubil, T. Pentek, O. Pičman, 2007: Stabilizaciji tla pomoću powercem-a i mogućnost primjene u izgradnji šumskih cesta. Š.L. 9-10, s.453 pdf
30Šušnjar, M., D. Pičman,T. Pentek, D. Horvat, H. Nevečerel, K. Greger, 2009: Radne značajke pokretne drobilice kamena pri gradnji šumskih protupožarnih cesta i melioraciji krša. Š.L. 9-10, s.493 pdf
31Pentek,T., H. Nevečerel, K. Dasović,T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik, 2010: Analiza sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla. Š.L. 5-6, s.241 pdf
32Dragutin Pičman, Tibor Pentek, 2011: Protupožarne prometnice u sredozemnim šumama. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 585
33Jelena Kranjec, Andreja Đuka, Tibor Pentek, 2013: MEĐUNARODNO ZNANSTVENO SAVJETOVANJE FORMEC 2012 CROATIA "CONCERN, KNOWLEDGE AND ACCOUNTABILITY IN TODAY’S ENVIRONMENT". Š.L. 1-2, s.84 PDF
34Adrian Enache, Tibor Pentek, Valentina Doina Ciobanu, Karl Stampfer, 2015: PRIMJENA RAZLIČITIH METODA PODRŽANIH GIS-OM PRI ODREĐIVANJU SREDNJE UDALJENOSTI PRIVLAČENJA DRVA I PRIPADAJUĆIH FAKTORA KOREKCIJE U PLANINSKIM ŠUMAMA RUMUNJSKE. Š.L. 1-2, s.35 pdf
35Ivica Papa, Tibor Pentek, Kruno Lepoglavec, Hrvoje Nevečerel, Tomislav Poršinsky, Željko Tomašić, 2015: METODOLOGIJA IZRADBE DETALJNOG REGISTRA PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE KAO PODLOGE ZA PLANIRANJE I OPTIMIZACIJU RADOVA ODRŽAVANJA ŠUMSKIH CESTA. Š.L. 7-8, s.311 pdf
36Ivica PAPA, Tibor PENTEK, Hrvoje NEVEČEREL, Kruno LEPOGLAVEC, Andreja ĐUKA, Branimir ŠAFRAN, Stjepan RISOVIĆ, 2015: RAŠČLAMBA TEHNIČKIH ZNAČAJKI I SUSTAVA ODVODNJE POSTOJEĆIH ŠUMSKIH CESTA RADI UTVRĐIVANJA POTREBE NJIHOVE REKONSTRUKCIJE – STUDIJA SLUČAJA ZA G.J. „BELEVINE“ NPŠO ZALESINA. Š.L. 11-12, s.497 pdf
37Julije DOMAC, Stjepan RISOVIĆ, Velimir ŠEGON, Tibor PENTEK, Branimir ŠAFRAN, Ivica PAPA, 2015: MOŽE LI BIOMASA POKRENUTI ENERGIJSKU TRANZICIJU U HRVATSKOJ I JUGOISTOČNOJ EUROPI?. Š.L. 11-12, s.561 pdf
38Tibor PENTEK, Andreja ĐUKA, Ivica PAPA, Darija DAMIĆ, Tomislav PORŠINSKY, 2016: ELABORAT UČINKOVITOSTI PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE – ALTERNATIVA STUDIJI PRIMARNOG OTVARANJA ŠUMA ILI SAMO PRIJELAZNO RJEŠENJE?. Š.L. 9-10, s.435 pdf
39Tibor Pentek, Tomislav Poršinsky, 2017: STRUČNA RADIONICA »IZAZOVI PRIDOBIVANJA DRVA«, ZALESINA, 25. I 26. TRAVNJA 2017. GODINE. Š.L. 7-8, s.430 PDF
40Tomislav PORŠINSKY, Andreja ĐUKA, Ivica PAPA, Zoran BUMBER, David JANEŠ, Željko TOMAŠIĆ, Tibor PENTEK, 2017: KRITERIJI ODREĐIVANJA GUSTOĆE PRIMARNE ŠUMSKE PROMETNE INFRASTRUKTURE – PRIMJERI NAJČEŠĆIH SLUČAJEVA. Š.L. 11-12, s.593 pdf
41Tibor Pentek, 2020: Kratki prikaz stručnog skupa „Politike i zakonodavstvo EU i RH u potrajnom gospodarenju šumama – izazovi i posljedice“. Š.L. 11-12, s.611 PDF
42Tibor Pentek, 2021: Prof. dr. sc. Dragutin Pičman (12.03.1948. – 04.09.2021.). Š.L. 11-12, s.606 PDF
43David Janeš, Andreja Đuka, Ivica Papa, Tibor Pentek, Maja Moro, Ivan Žarković, Tomislav Poršinsky, 2022: Pokazatelji primarne otvorenosti četiri reljefna područja šuma. Š.L. 3-4, s.103 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM