HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10748
ime P., Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10748)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu
apsolvirao1986.
diplomirao25. 3. 1987.

član HŠD ogranak
Zagreb

1999

ZH Podružnica Zrinjevac

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Štipana i Mare r. Tadić. Hrvat, hrvatskog državljanstva, rimokatolik. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnome gradu.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 25.3.1987. iz područja Šumarske fitopatologije. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Nalaz gljiva na šumskim vrstama drveća u šumama na širem području Duvna".
 Poslijediplomskim studijem u trajanju od dvije godine specijalizirao je znanstveno područje zaštita šuma.
 Od 1988. godine radio je u Šumariji "Gaj" u Tomislavgradu kao pripravnik, a 1990. g. počeo je raditi u JP "Zrinjevac" u Zagrebu na mjestu pomoćnika šefa sekcije Njega i zaštita bilja da bi 1993. bio postavljen na mjesto šefa iste sekcije gdje radi i 1997. godine.

 *** ŠL 1-2/95., s. 70.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM