HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1075
ime K., Damir
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1075)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Sisak

1992

šumarija Glina

šumarski tehničar

 Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Sisak, Šumarija Glina.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM