HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10750
ime P., Branko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, mr. sc.
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10750)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
apsolvirao1957.
diplomirao1958.
magistrirao1983.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera1. 8. 1957.šumarija Sokolovac

 Sin Milana i Draginje r. Grahovac. Srpske narodnosti, hrvatskoga državljanstva. Roditelji su mu bili poljodjelci. Osnovnu i srednju školu polazio je i završio u Plaškom, maturiravši na Srednjoj šumarskoj školi 1951. godine.
 Šumarstvo je studirao kao stipendist ŠG Bjelovar na Poljoprivredno-šum, fakultetu u Sarajevu. Diplomirao je na ŠG odsjeku 1958. g.
 Poslijediplomski studij pohađao je na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu iz područja ekonomike i organizacije šumarstva. Obranivši rad pod naslovom "Sinhronizacija kamionskog transporta sa utovarom i istovarom na stovarištima u uvjetima Šumarije Ogulin", magistrirao je 1983. g.
 Zaposlio se već kao apsolvent i prvo zaposlenje dobiva 1.8.1957. u ŠG "Garjevica" Bjelovar -Šumarija Sokolovac kod Koprivnice. Tijekom 1957. na kratko se zapošljava na Katedri za uređivanje šuma Poljoprivredno - šumarskoga fakulteta u Sarajevu, ali se vraća u Ogulin i radi u Sekciji za uređivanje šuma tadašnjeg Sekretarijata za šumarstvo Zagreb (15.2.1958. - 31.7.1960.) Osnivanjem ŠG Ogulin (1960. ), imenovan je upraviteljem Šumarije Ogulin, na kojoj dužnosti ostaje punih 14 godina (1960.-1974. ). Slijedeće četiri godine (1974.-1978. ) rukovoditelj je Komercijalnog odjela ŠG Ogulin, a zatim, po potrebi službe, prima dužnost generalnog direktora Tvornice sulfatne celuloze i klafleiner papira u Plaškom (1.7.1978.-31.3.1985.). Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem Goransko-primorskog ŠG Delnice, 1.4.1985. imenovan je komercijalnim direktorom gospodarstva. S tom dužnošću nastavlja i u novoustanovljenoj UŠ Ogulin JP "Hrvatske šume" p. o. Zagreb sve do 30.6.1992. kad postaje savjetnikom za gospodarenje šumama. Umirovljen je 1.11.1995. god.
 Dugogodišnji je član Saveza ITŠDI, danas HŠD i Lovačkog saveza Hrvatske. Kao aktivan lovac redovito je izvješćivao o radu skupštine i natjecanju lovaca u gađanju na glinene golubove SLDO Ogulin, objavivši vise članaka u zagrebačkom "Lovačkom vjesniku".
 Živi u Ogulinu.

1Vijesti iz Ogulina. L V, LXXXII, 6, 1973., s. 166.
2Gađanje na glinene golubove. LV LXXXIII, 11, 1974., s. 304.
3Priroda i društvo ogulinskog kraja. Ogulin 1978., s. 524-531.

nedeterminirano:
4Proizvodnja sulfatne celuloze i kraft papira u Plaškom.

 *** Nastavnici i učenici. Branko Pešut. Šumarska škola u Plaškom, Zagreb 1991., s. 82-83.
 Frković, A.: Bibliografija LRV, s. 88, 239, 431.
 *** ŠL 1-2/1995., s. 66.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM