HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10753
ime P., Slavko
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10753)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1952.
diplomirao8. 5. 1953.

 Sin Alojza i Alojzije r. Zabukovec. Slovenac, slovenskoga državljanstva. Potječe iz poljodjelsko-pilanarske obitelji. Osnovnu školu završio je u mjestu Grahovo pri Cerknici 1940., a gimnaziju je polazio u Ljubljani od 1940. do 1943. i od 1945. do 1948. godine kada je maturirao. Od 1943. do 1945. sudjelovao je NOV Slovenije.
 Šumarstvo je apsolvirao škol. g. 1951.-53, a diplomirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu 8.5.1953. godine.
 Godine 1954. zaposlio se u GG Postojna i tri je godine radio na uređivanju šuma. Slijedeće tri godine zaposlen je kao šef šumarskog odjeljenja pri Poslovnom savezu Rakek, koja je upravljala sa 22000 ha privatnih šuma.
 Po reorganizaciji u šumarstvu i ukidanja Poslovnog saveza, dvije godine je radio kao šef Šumske uprave za privatne šume pri Seoskoj zadruzi u Cerknici. Nakon ponovne reorganizacije, opet se zapošljava kod GG Postojna. Tu je radio u tehničkom odjeljenju direkcije poduzeća, na organizaciji šumskouzgojnih poslova i poslova zaštite šuma, gdje je, primjenjujući nove znanstveno-proračunske postupke, izradivši normative za sve faze, rezultate rada povećao za 100 posto. Posljednjih petnaest godina, sve do odlaska u mirovinu, zaposlen je u GG Postojna kao voditelj projektiranja pri izgradnji šumskih cesta, prilagođenih za velike kamione sa prikolicama. U to vrijeme, uz njegov udio, bilo je izgrađeno oko 600 km šumskih cesta u Sloveniji.
 Godine 1985. dobio je državno odlikovanje Orden rada sa srebrnim vijencem. Živi u Postojni.

 *** ŠN, s. 366.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM