HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10760
ime P., Ivan  - Lukeža
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10760)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1969.
diplomirao23. 12. 1970.
dodatne listeautori u bazama HŠD

 Sin Dragutina i Katarine r. Kezele. Hrvat, rimokatoličke vjeroispovijesti. Otac mu je bio službenik, a majka domaćica. Osnovnu i srednju školu pohađao je i završio u rodnim Delnicama. Maturirao je u Gimnaziji "Ilonka Golik" 1961. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Na ŠG odsjeku diplomirao je 23.12.1970. godine.
 U državnu službu stupio je 1.2.1972., kad se zapošljava u ŠG Delnice. Pripravnički staž odradio je u Šumariji Mrkopalj, u kojoj, nakon položenog šumarskog ispita, postaje referent za iskorišćivanje šuma. Zbog potrebe službe 7.6.1973. g. prelazi u Odjel za uređivanje šuma Delnice, radeći na poslovima taksatora - fitocenologa. Zdravstvene tegobe prisilile su ga da napusti posao taksatora, primivši dužnost referenta za investicije u EZ Zajedničkih službi (27.7.1977.), sa četvorosatnim dnevnim radnim vremenom. Kad je osnovano Goransko primorsko ŠG Delnice, od 1985. g. radi u OOUR-u za uzgoj i zaštitu šuma Delnice, kao referent za privatne šume, koji posao obavlja i danas u UŠ Delnice JP "Hrvatske šume" p. o. Zagreb u zvanju stručnog suradnika za privatne šume.
 "Ivan Pleše Lukeža veliki je prijatelj i ljubitelj prirode, posebice šuma Gorskog kotara, kojima je posvetio veliku pozornost izabravši šumarsku struku, kao vodilju kroz život, posvetivši se struci čitavim bićem. Oštrim okom upija od najranije mladosti krajolike svoje okolice - nepregledne zelene plohe šuma i svjetlo zelenilo košanica, percipirajući promjene koje ga sve manje oduševljavaju", (Prpić, B. 1994. ).
 Primio je vise priznanja i nagrada za svoj samoprijegoran rad na području očuvanja okoliša i rada s mladeži. Pripomenut ćemo da mu je Društvo za unapređenje kvalitete življenja dodijelilo 17.4.1996. priznanje Charta Rabuziana.
 Član je HŠD, Hrvatskog ekološkog društva i Hrvatskog prirodoslovnog društva.
 Živi u Delnicama.

1Položaj i perspektiva šumarstva. Drvosječa br. 60, Delnice 1976., s. 12.
2U investicije samo s dobrim pripremama. Goranski list br. 93-94, Delnice 1980., s. 7.
3Bez drvoreda - a uskoro i bez polja. Iz prošlosti našeg kraja - Goranski list br. 93-94, Delnice 1980., s. 24.
4Razvojne mogućnosti seoskog turizma u Gorskom kotaru. Goranski list 122, 1982., s. 7-8.
5Prijeti nam ekološka katastrofa. Goranski list 145, 1984., s. 23.
6Svjetski dan Čovjekova okoliša. Goranski list 174, 1987., s. 15.
7Održana ekološka tribina "Gorski kotar 87" (Vodotoci, otpadne vode, otpadne tvari). Goranski list 182-183, 1988., s. 19-20.
8Gospodarenje u privatnim šumama. Goranski list 184, 1988., s. 19-21.
9Poruke ekološke tribine "Gorski kotar 87". Goranski list 181, 1988., s. 20-21.
10Iz rada Koordinacionog odbora za zaštitu Čovjekove okoline. Goranski list 187-188, 1988., s. 21.
11Ekološka problematika Gorskog kotara. Šum. list 7-8, 1989., s. 415-424.
12Sumrak goranskih šuma. Ekološka problematika delničkoga kraja. Zelena akcija Zagreb i BEČ Budimpešta, Zagreb 1994., s. 120; Jastrebarsko 1997. (2. izdanje).
13Pleše Ivan - Lukeža, 1997: Ekološka problematika Gorskog kotara. Š.L. 7-8, s.415 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 Prpić, B.: Ivan Pleše - Lukeža: šumrak goranskih šuma. ŠL 9-10/94., s. 321.
 *** ŠL 1-2/95., s. 66.
 *** Odlikovani šumarski stručnjaci. Ivan Pleše - Lukeža, dipl. inž. šumarstva (priznanje Charta Rabuziana). ŠL 9-10/96., s. 436.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 JAKOVAC, Hranislav: Ivan Pleše, dipl. inž. šum, ŠL 9-10/1996, s.436 PDF
 FRKOVIĆ, Alojzije: IVAN PLEŠE-LUKEŽA (1942–2010), ŠL 11-12/2012, s.657 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM