HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10762
ime PORDAN, Josip
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     


lokacija

rođen4. 2. 1938.Virovitica
apsolvirao1951.
diplomirao9. 6. 1952.
karijera1. 7. 1952.šumarija Fužine
umro11. 5. 1987.Sisak

 Sin Josipa i Ane r. Rešetarić. Hrvat, rimokatolik. Otac mu je bio kovač, a majka domaćica. Osnovnu i srednju školu završio je u Virovitici, maturiravši na realnoj gimnaziji 1947. godine.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno - šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Apsolvirao je 1950.-51. škol. g. na Šumarskom odjelu biološkog usmjerenja. Diplomirao je 9.6.1952. godine.
 Prvo zaposlenje u državnoj službi dobiva u Šumariji Fužine 1.7.1952. Ne Završivši ni pripravnički staž, 1.10.1952. odlazi na odsluženje vojnog roka. Nakon povratka zapošljava se u Šumariji Vrbanja (16.9.1953.) kao rukovodilac glavnog rasadnika. Na toj dužnosti ostaje do 22.5.1955. kad preuzima mjesto upravitelja Šumarije Korenica, na kojoj ostaje vise od pet godina - do kraja 1960. Stručni šumarski ispit položio je 15.6.1956., a ispit za ocjenjivača lovačkih trofeja 26.4.1977. godine.
 Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem šumskih gospodarstava, 1.1.1961. zapošljava se u ŠG Sisak, preuzevši vođenje poslova lovne privrede. Najprije radi kao upravitelj Uzgajališta divljaci "Kotar šuma", koje djeluje u sastavu Šumarije Petrinja, a zatim kao referent za lovstvo ŠG Sisak, na kojoj ga dužnosti zatekla i prerana smrt 11.5.1987. godine.
 Dipl. ing. Josip Pordan posljednjih 25 godina svog radnog vijeka isključivo se bavio poslovima lovstva, davši toj grani gospodarstva izuzetno značajan doprinos. Vise je mandata delegat skupštine HLS i član njegove stalne komisije za ocjenjivanje lovačkih trofeja. Pri Općem udruženju šumarstva i drvne industrije duže je razdoblje predsjednik Komisije za lovstvo, koja koordinira i uspješno razrješava problematiku lovstva šumskih gospodarstava.
 Posebno se bavio problemima uzgoja krupnih vrsta divljaci (divlja svinja, muflon) u ograđenim uzgajalištima ("gaterima") te podivljavanjem umjetno uzgojene fazanske divljaci. Izradio je vise lovno-gospodarskih osnova i posebnih elaborata o tehničkim mjerama zaštite protiv šteta od divljaci, prihranjivanju divljaci u uzgajalištima i dr.
 Bio je honorarni predavač iz predmeta lovstvo u Školskom centru za kadrove u privredi u Sisku i vanjski suradnik Šumarske škole Karlovac pri obrazovanju viših lovnih tehničara.
 Aktivno znanje njemačkog, talijanskog i mađarskog jezika omogućilo mu je učestalu međunarodnu suradnju. Kao vođa puta stručnih lovačkih ekskurzija HLS te delegata na savjetovanjima i simpozijima, bio je učesnik mnogobrojnih stručnih šumarskih i lovnih skupova u zemlji i inozemstvu (Budimpešta 1981., Dubrovnik 1983., Brno 1984., Brijuni 1986. ). Svoje stručne radove publicirao je u zagrebačkom "Lovačkom vjesniku" HLS.
 Dipl. ing. Josip Pordan primio je velik broj priznanja i odličja, od kojih, kao najznačajnija spominjemo lovačko odličje I. reda LSH (1979. ), posebnu plaketu LSH u povodu 100. obljetnice organiziranoga lovstva u Hrvatskoj (1981. ) i srebrni orden za lovačke zasluge LSJ (1981. ).
 Bio je član Saveza ITŠDI.

1Marijan Jurčić, in memoriam. LV 4, 1983., s. 92.
2Šesnaesti kongres Međunarodne unije lovnih biologa (IUGB). L V 10-11, 1983., s. 234-235.
3Razvoj zubi divljih svinja. LV 12, 1983., s. 268-269.
4Razvoj zubi divljih svinja i određivanje starosti. L V 1-2, 1984., s. 6-7.
5Umjetni uzgoji udomljavanje tetrijeba gluhana u SR Njemačkoj. LV 3, 1984., s. 40-41.
6Uzgoj divljih svinja u gateru. L V 5, 1984., s. 129.
7Uzgoj jelena običnog i divlje svinje. LV 10, 1984., s. 309-311.
8Dragocjena iskustva i putokazi, (Uzgoj fazanske divljaci u Mađarskoj). LV 12, 1984., s. 406-408.
9Korist bez štete, (Izbor površina za ograđena lovišta i vrste divljaci). LV 9, 1986., s. 348-350.

 *** ŠN, s. 365.
 *** Josip Pordan, in memoriam, LV 6, 1987., s. 199.
 Frković, A.: Bibl. LRV, s. 144, 199, 297, 299, 308, 365, 432.
 *** Šum. šk. Karlovac, 1997., s. 65, 72, 135.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM