HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10764
ime POSAVEC, Stjepan
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10764)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen6. 9. 1968.Gospić
apsolvirao1992.
diplomirao1993.
magistrirao2001.Šumarski fakultet Zagreb
doktorirao2005.Šumarski fakultet Zagreb
trenutno, od Šumarski fakultet ZagrebZavod za izmjeru i uređivanje šuma, viši asistent

član HŠD ogranak
Zagreb

2002

Šumarski fakultet

diplomirani inženjer šumarstva Potječe iz šumarske obitelji: otac Karlo, diplomirani je ing. šumarstva. Hrvat. Osnovnu školu pohađao je u Gospiću, a srednju školu završio je u CUO "Ruđer Bošković" u Zagrebu - smjer elektronika. Redovni vojni rok odslužio je 1987. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč, u Zagrebu. Diplomirao je na ŠG odjelu 1993. godine iz znanstvenoga područja fotogrametrija. Napisao je i obranio diplomski rad pod naslovom "Digitalni model terena kao podloga za projektiranje hortikulturnih elemenata".
 Nakon završenog fakulteta radio je u tvrtki "Exportdrvo" - Zagreb, u Odjelu šumskih proizvoda, na poslovima vanjske trgovine. Dana 1.8.1995. prelazi u Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva -Odjel za šumarstvo, gdje radi na pripremi projekta "Obnova i zaštita obalnih šuma" u suradnji sa Svjetskom bankom, te na poslovima međunarodne suradnje. Od 15.11.1996. radi u Odjelu za uređivanje šuma - Uprava šuma Zagreb, gdje polaže i pripravnički ispit. Od 1.6.1997. radi na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na mjestu suradnika u zvanju mlađeg asistenta na predmetu ekonomika Šumarstva, područje biotehničkih znanosti, polje šumarstvo.
 Na istom Fakultetu upisao je i poslijediplomski studij iz područja ekonomika šumsko gospodarskih resursa. Godine 2001. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranio je magistarski rad pod naslovom «Vrednovanje metoda za procjenu vrijednosti šume». Godine 2004. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranio je magistarski rad pod naslovom »Specifičnosti poslovne analize u gospodarenju obnovljivim prirodnim resursom-šumom». Godine 2005. na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranio je disertaciju pod naslovom «Dinamički modeli utvrđivanja vrijednosti šume».
 U znanstvenom, stručnom i praktičnom radu koristi četiri strana jezika: engleski, talijanski, njemački i francuski.
 Član je Hrvatskog ekološkog društva i Hrvatskoga šumarskog društva.

1Posavec, S., 2001: Rasprava o metodama za procjenu vrijednosti šume. Š.L. 11-12, s.611 pdf
2Petar Jurjević, Stjepan Posavec, 2003: Vrijednost bukovih šuma. Obična bukva (Fagus sylvatica L.) u Hrvatskoj, s. 769
3Posavec, S., 2004: Specifičnosti poslovne analize entiteta za gospodarenje šumom i šumskim zemljištem. Š.L. 5-6, s.279 pdf
4Posavec, S., Žgela, T., 2004: Izrada cijene koštanja šumskih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur, l.). Š.L. 9-10, s.529 pdf
5Stjepan Posavec, 2006: Analiza upravljanja troškovima u šumarstvu. GŠP vol. P5 s. 715
6Posavec,S., 2009: Europske inovacijske nagrade. Š.L. 7-8, s.458 PDF
7Avdibegović, M., N. Petrović, D. Nonić, S. Posavec, B. Marić, D. Vuletić, 2010: Spremnost privatnih šumoposjednika u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini na suradnju pri izgradnji i održavanju šumskih cesta. Š.L. 1-2, s.55 pdf
8Stjepan Posavec, Karlo Beljan, Marko Lovrić, 2011: Model of compensation payment to the owners on NATURE 2000 forest sites. GŠP vol. 44 s. 19
9Petar Jurjević, Branimir Prpić, Dijana Vuletić, Hranislav Jakovac, Stjepan Posavec, 2011: Procjena vrijednosti općekorisnih funkcija sredozemnih šuma primjenom šumarskih ekoloških i klasičnih ekonomskih načela. Šume hrvatskoga Sredozemlja, s. 516
10Posavec,S., M. Šporčić, D. Antonić, K. Beljan, 2011: Poticanje inovacija – ključ razvoja u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 5-6, s.243 pdf
11Stjepan Posavec, 2013: Mr. sc. Robert Abramović, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.101 PDF
12Stjepan Posavec, 2013: Mr. sc. Marija Ravenšćak, dipl. oecc. . Š.L. 1-2, s.104 PDF
13Ljiljana KEČA, Milica MARČETA, Stjepan POSAVEC, Sreten JELIĆ, Špela PEZDEVŠEK-MALOVRH, 2017: TRŽIŠNE KARAKTERISTIKE I KLASTER ANALIZA NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA. Š.L. 3-4, s.151 pdf
14A. Paletto, T. Laktić, S. Posavec, Z. Dobšinská, B. Marić, I. Đordjević, P. Trajkov, E. Kitchoukov, Š. Pezdevšek Malovrh, 2019: Očuvanje prirode naprema šumarskim aktivnostima u zaštićenim područjima - mišljenje stručnjaka. Š.L. 7-8, s.307 pdf
15Ilija Đorđević, Nenad Ranković, Jelena Nedeljković, Jelena Tomićević-Dubljević, Dragan Nonić, Stjepan Posavec, Goran Češljar, 2019: Mehanizmi financiranja sustava upravljanja zaštićenim područjima u Srbiji. Š.L. 11-12, s.549 pdf
16Stjepan Posavec, Ljiljana Keča, Sabina Delić, Makedonka Stojanovska, Špela Pezdevšek Malovrh, 2021: Komparativna analiza odabranih pokazatelja poslovanja državnih šumarskih poduzeća . Š.L. 1-2, s.7 pdf
17Milica Marčeta, Ljiljana Keča, Stjepan Posavec, Sreten Jelić, 2023: Socio-ekonomske karakteristike šumarskih poduzeća u Republici Srbiji. Š.L. 1-2, s.39 pdf
18Stjepan Posavec, Andreja Đuka, 2024: Obljetnica i znanstveno-stručni skup: 100 godina održavanja visokoškolske terenske nastave studija šumarstva na otoku Rab. Š.L. 3-4, s.189 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST
 -- sve u časopisu GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM