HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10766
ime P., Franjo
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, pomoćnik ministra i načelnik inspekcijskih službi za šumarstvo i lovstvo
     


lokacija

apsolvirao1974.
diplomirao11. 9. 1975.

član HŠD ogranak
Vinkovci

1978

Umirovljenici

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Đure i Katarine r. Piškulić. Hrvat, hrvatskoga državljanstva, katolik. Otac mu je po zanimanju krojač, a majka domaćica. Školovao se u Zagrebu: osnovnu školu završio je 1964., a V. gimnaziju 1969. godine.
 Šumarstvo je diplomirao na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 11.9.1975. godine.
 Radio je na raznim poslovima u struci: kao inženjer operative, referent za uzgoj šuma i lovstvo pri Šumariji Vrbanja, upravitelj šumarije, direktor OOUR-a iskorištavanja šuma Vrbanja. Zatim je radio na radnome mjestu upravitelja Šumarije Vrbanja te kao stručni suradnik za lovstvo na Upravi šuma Vinkovci.
 Bio je pomoćnik ministra za šumarstvo i lovstvo u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva. Trenutno (1998. ) načelnik je Inspekcije u šumarstvu i lovstvu.
 Član je Upravnog odbora JP "Hrvatske šume" p. o. Zagreb.
 Član je HŠD.

 *** ŠL 1-2/95., s. 58.
 *** Posl. izvješće 1995., "HŠ", s. 51.
 *** HŠD 1846-1996., s. 389, 392.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM