HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10772
ime P., Stjepan
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva, mr. sc.
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10772)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1971.
diplomirao11. 2. 1972.
magistrirao1999.Šumarski fakultet u Zagrebu
karijera17. 5. 1972.Kočevje
1978.Šumarija Lipovljani
1984.GPŠG Delnice
1992.HŠ Direkcija Zagreb
trenutno, od16. 1. 2006.UŠP Karlovacsavjetnik u uredu voditelja
dodatne listeautori u bazama HŠD

član HŠD ogranak
Zagreb

1978

isčlanjeni

diplomirani inženjer šumarstva

 Sin Vinka i Kate r. Tuškan. Hrvat, rimokatoličke vjere. Roditelji su mu poljodjelci. Osnovnu školu završio je u Ozlju 1961., a srednju u Karlovcu. Maturirao je na Gimnaziji "Dr. Ivan Ribar" 1965. godine.
 Šumarstvo je studirao na Šumarskom fakultetu Sveuč. u Zagrebu. Diplomirao je na Šumsko-biološkom odsjeku 11. 2. 1972. Na istom fakultetu pohađao je i poslijediplomsku nastavu iz znanstvenoga područja iskorišćivanje šuma. Magistarski rad pod naslovom "Istraživanje promjena ergonomskih i tehničkih značajki nekih motornih pila lančanica tijekom propisanoga uporabnog razdoblja", obranio je 1999. godine.
 Prvo zaposlenje u struci dobio je u Sloveniji, kod Kmetijsko-gozdarskog posestva Kočevje - Gozdni obrat Draga, 17. 5. 1972. Šest godina kasnije zapošljava se u ŠG "Josip Kozarac" Nova Gradiška na radnome mjestu pomoćnika direktora za iskorišćivanje šuma Šumarije Lipovljani. God. 1980. prelazi u Poljoprivrednu zadrugu Ozalj za komercijalnog rukovoditelja zadruge. Slijedi njegov odlazak u Gorski kotar u ŠG Delnice, gdje najprije radi kao tehnički rukovodilac u Šumariji Prezid (1982.-1984.), a zatim u Odjelu za razvoj Gospodarstva kao referent za šumsku mehanizaciju. Zbog potrebe službe 2. 1. 1992. premješten je u Direkciju "Hrvatskih šuma" u Zagreb na mjesto stručnoga suradnika za iskorišćivanje šuma. Od 1. 7. 1995. g. stručni je suradnik za mehanizaciju pri Službi za proizvodnju "Hrvatskih šuma", a 13. 7. 1998. Ugovorom o radu Direktora preuzima Službu za razvoj na čelu koje ostaje do 16.11.2004., kada se novim Ugovorom o radu Direktora premješta se na mjesto Savjetnik za mehanizaciju u Uredu Direktora.
 Prvo zaposlenje u struci dobio je u Sloveniji, kod Kmetijsko-gozdarskog posestva Kočevje - Gozdni obrat Draga, 17. 5. 1972. Šest godina kasnije zapošljava se u ŠG "Josip Kozarac" Nova Gradiška na radnome mjestu pomoćnika direktora za iskorišćivanje šuma Šumarije Lipovljani. God. 1980. prelazi u Poljoprivrednu zadrugu Ozalj za komercijalnog rukovoditelja zadruge. Slijedi njegov odlazak u Gorski kotar u ŠG Delnice, gdje najprije radi kao tehnički rukovodilac u Šumariji Prezid (1982.-1984.), a zatim u Odjelu za razvoj Gospodarstva kao referent za šumsku mehanizaciju. Zbog potrebe službe 2. 1. 1992. premješten je u Direkciju "Hrvatskih šuma" u Zagreb na mjesto stručnoga suradnika za iskorišćivanje šuma. Od 1. 7. 1995. g. stručni je suradnik za mehanizaciju pri Službi za proizvodnju "Hrvatskih šuma", a 13. 7. 1998. Ugovorom o radu Direktora preuzima Službu za razvoj na čelu koje ostaje do 16.11.2004., kada se novim Ugovorom o radu Direktora premješta se na mjesto Savjetnik za mehanizaciju u Uredu Direktora. 21.12.2005 Odlukom o raskidu Ugovora o radu i ponuđenim izmjenjenim Ugovorom o radu a grožnjom pred otkaz,dana 28.12.2005 potpisujem izmjenjeni ugovor o radu,tako da poslodavac taj datum smatra kao datum sklapanja izmjenjenog Ugovora o radu,kojim se sustavom "dekreta" određuje premještaj na rad i na radno mjesto Savjetnika u Ured Voditelja UŠP Karlovac,s danom stupanja na rad 16.01.2006.
 Surađujući sa Šumarskim fakultetom u Zagrebu, dipl. ing. Stjepan Puljak, autor je više sustava tehničkih normi u iskorišćivanju šuma i šumskom transportu te elaborata i studija za primarno i sekundarno otvaranje šumskih sastojina, unapređenja tehničkih rješenja na sredstvima rada u iskorišćivanju šuma, šumskom transportu i građevinarstvu.
 Sudjelovao je na nekoliko simpozija i stručnih skupova održanih u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj i Rusiji.
 Aktivan je član HŠD, a bio je i član predsjedništva Saveza DITŠDIH. Član je i Hrvatskoga mjeriteljskoga društva.
 Priznanja i nagrade :
 1. 1981 - DIPLOMA za razvoj vatrogastva i zaštite od požara, prigodom 50 god. od osnutka Dobrovoljnoga vatrogasnog društva Kraljeva Velika.
  1996 - DIPLOMA za JONSEREDS proizvode, na seminaru u Opatiji od tvrtke HIAB-FOREST, Švedska.
 2. 2000 - SREBRNA MEDALJA I PLAKETA za izum - VIŠENAMJENSKO VOZILO I OPREMA SVHŠ-1, - 5. međunarodna izložba inovacija Celje, Slovenija.
 3. 2001 - ZLATNA MEDALJA i DIPLOMA za izum VIŠENAMJENSKO VOZILO I OPREMA SVHŠ-1, - 4. međunarodna izložba inovacija ARHIMED, Moskva, Rusija.
 4. 2001 - JAVNO PRIZNANJE I ZAHVALA za uspjeh na 4. međunarodnoj izložbi inovacija ARHIMED 2001 u Moskvi, Rusija - GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE I ŠPORT GRADA ZAGREBA, Ilica/I.
 5. 2001 - JAVNO PRIZNANJE GRADA OZLJA ZA 2000.GOD ZA INOVATORSTVO NA PODRUČJU ŠUMARSTVA, GRAD OZALJ povodom proslave Dana grada Ozlja, 30. travnja 2001.
 6. 2002 - ZAHVALNICA za poseban doprinos i potporu vatrogastvu i zaštiti od požara, te skulptura vatrogasca od bronce, od Dobrovoljnoga vatrogasnog društvo Kraljeva Velika, povodom 70 god. postojanja od osnivanja.
 7. 2004 - BRONČANA MEDALJA I PLAKETA te POSEBNO PRIZNANJE na Prvoj međunarodnoj izložbi inovacija ARCA - Zagreb, Zagrabački velesajam - za IZUM Višenamjensko vozilo i oprema SVHŠ-1
 8. 2004 - BRONČANA MEDALJA I PLAKETA te POSEBNO PRIZNANJE na Prvoj međunarodnoj izložbi inovacija ARCA - Zagreb, Zagrebački velesajam - za inovativno rješenje prototopa MALI ŠUMSKI ZGLOBNI TRAKTOR TIBOTRAC FM - 02 (motor pogonjen biodizelnim gorivom, motor, sustav prijenosnika i hidraulični sustav traktora podmazuje se i radno upravlja samo jednim biorazgradivim uljem, ergonomsko-tehnička inovativnost).
 Zahvale:
Siječanj 1999 godine Za pomoć pri organizaciji stručne ekskurzije ,-DIT Gozdarstva Posočja TOLMIN , Gregorčičeva 44, 5270 Ajdovščina - Predsjednik DIT: SILVESTER PELJHAN dipl.ing.gozd.
30.Rujan 1985 godine Za pomoć pri organizaciji Seminara SEV-a, "MJERITELJSKE OSNOVE ISPITIVANJA STROJEVA U EKSPLATACIJI ŠUMA" - Šumarski fakultet Zagreb; Dekanat -Predsjednik Kolegijalnog poslovodnog organa: Dipl.ing IVO KNEŽEVIĆ ,i Predstojnik Katedre za strojarstvo: Prof.dr STANISLAV SEVER.
08.Listopad 1990 Povodom održavanja Međunarodnog 6. IUFRO SIMPOZIJA O JELI,održanog u Zagrebu od 24.do 27.09.1990. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Katedra za uzgajanje šuma,Broj:348/90;- Predstojnik Katedre: Prof.dr.BRANIMIR PRPIĆ
17.Lipanj 1999 godine Povodom organizacije operativnog Seminara o primjeni strojeva nove generacije u šumarstvu,i prigodom posjete visoko pozicioniranih stručnjaka tvrtke TIMBERJACK,-od Vice President Timberjack Europe,Russia and Afrika, gospodin TIMO KYTTALA.
 Druge aktivnosti:
 1. 2001 - Pohađao i uspješno završio CIKLUS SEMINARA ZA REGIONALNE MANAGERE, Zagreb.
 2. 2002 - Pohađao i uspješno završio PRVI POSLOVNI STUPANJ TEČAJA ZA NJEMAČKI JEZIK.
 Član je Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, prema Rješenju od 29. siječnja 2008.godine, te je istim datumom upisan u Imenik ovlaštenih inženjera šumarstva pod rednim brojem 435.

1Iveranje bukove granjevine mobilnim iveračem Bruck 800 CT na području OOUR iskorišćivanje šuma Delnice i Ogulin. Goransko primorsko Šum. gospodarstvo Delnice 1987., s. 1-3.
2Istraživanje opravdanosti uvođenja i mogućnosti primjene žičara (višebubanjskih vitala) na težim i neotvorenim područjima. Mehanizacija šumarstva 7-8, 1987., s. 111-122.
3Razvoj i organizacija hrvatskog energetskog sektora - PROMES, (suradnik u struč. timu). "Gospodarenje šumama u Hrvatskoj" - Proizvodnja i potrošnja energenata i energije, knjiga 6, Zagreb 1996., s. 38-60.
4Stanislav Sever, Dubravko Horvat, Vlado Goglia, Ivan Knežević, Ivan Martinić, Stjepan Puljak, Stjepan Risović, Vencl Vondra, 2001: Šumarsko inženjerstvo u jelovim sastojinama - rad, otvaranje šuma i uporaba mehanizacije. Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj, s. 687
5Sustav daljinskoga grijanja na šumsku biomasu na primjeru mjesta Gornji Grad, Republika Slovenija -izvedbena i uporabna iskustva - Stručni rad ; - mr. sc. STJEPAN PULJAK i dr.sc Tono Kružić (Pripremljeno za tiskanje u časopisu Mehanizacija Šumarstva, studeni 2002.)
6Istraživanje gorivih svojstava nekomercijalnih vrsta drveća za potrebe proizvodnje topline i električne energije - Šumarski list br.3-4/2005.
7Treća generacija srednjega šumskoga zglobnika TIBOTRAC FM 03.Izlaganje na savjetovanju "Razvoj novih tehnologija i proizvoda u Hrvatskoj" Akademije tehničkih znanosti Hrvatske - HATZ,Zagreb 26.veljače 2005.str.1- 33: Klak,S., Koroman,V., Milković,B., Krivičić,S., PULJAK,S. i S. Sever (2005A)

Treća generacija srednjega šumskoga zglobnika TIBOTRAC FM 03 / Third generation of medium-size forest skidder TIBOTRAC FM 03.Dvojezični, hrv.-engl. zbornik sažetka savjetovanja Razvoj novih tehnologija i proizvoda u Hrvatskoj / Colloquium Development of nev tehnologies and products in Croatia,February 26,2005,No: P - 35, str.84 - 86. :Klak,S., Koroman, V., Milković.B., Krivičić. S., PULJAK, S.i S. Sever (2005B).

Third Generation Medium-Size Forest Skidder TIBOTRAC FM 03. Annual 2005 of the Academy of the Croatian Academy of Engineering (u tisku),23 str., 9 tablica i 15 slika.- Sever, S, PULJAK, S. i S. Klak (2005).
8Prvi šumski zglobnik Tibotrac FM 03 na biodizelno gorivo (Nova mehanizacija šumarstva 2005.) - Stanislav Sever i Stjepan Puljak
9Puljak, S., 2005: Istraživanje gorivih svojstava nekomercijalnih vrsta drveća za potrebe proizvodnje topline i električne energije. Š.L. 3-4, s.169 pdf
10Puljak, Stjepan, 2006: Neke dvojbe i zablude oko kamionskih skupova. Š.L. 7-8, s.357 PDF
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 *** HŠD 1846-1996., s. 339.
 Lovreković, M.: Organizacija i korištenje izvora šum. informacija. Šum. Fakultet Zagreb 1997., s. 13.
 Raguž, Đ.: Novi magistri biotehničkih znanosti u "Hrvatskim šumama, p. o. Zagreb. Stjepan Puljak. ŠL 1999., s. 513-516.
 Martinić, I.: Novi znanstvenici. Mr. sc. Stjepan Puljak. Mehanizacija šumarstva, vol. 24., br. 1-2., 1999., s. 61-62.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM