HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10773
ime LOVRIĆ, Tihoraj
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10773)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen8. 11. 1914.Punat /Krk/
apsolvirao1937.
umro18. 9. 1998.Nova Gradiška Kako su mu oba roditelja bili učitelji, obitelj često mijenja boravište, a i kasnije, kao šum. stručnjak promijenio je nekoliko radnih mjesta i sredina.
 Kako su mu oba roditelja bili učitelji, obitelj često mijenja boravište, a i kasnije, kao šum. stručnjak promijenio je nekoliko radnih mjesta i sredina.
 Šumarstvo je apsolvirao 1936.-37. i diplomirao na Poljopr.-šum. fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 Radni vijek započeo je u Skopju, a nastavio u Bitoli (Makedonija), Nišu (Srbija), te kod Banske uprave u Cetinju (Crna Gora). U tom razdoblju bavio se uređivanjem bujica, a u Cetinju vodio je radove na uređenju bujičnog područja "Sutorina" kod Herceg - Novog. Uoči II. svj. rata odlazi na vojnu dužnost.
 Za vrijeme NDH radio je u Građevinskom odjelu Ravnateljstva su ma u Gospiću, sudjelujući na trasiranju cesta Marija Snižna - Krivi Put i Sv. Juraj - Krasno. Tada je bio član HŠD.
 Nakon službovanja u Sušaku, Crikvenici, Pazinu i Zagrebu dolazi u Novu Gradišku, gdje obavlja različite poslove. God. 1966. zaposlio se u ŠG Slav. Požega, gdje je radio do 1970. kao upravitelj Šumarije Kamenska, a zatim tri godine kao referent u Odjelu za uređivanje šuma. Od 1973. upravitelj je Šumarije Čaglin, a do umirovljenja 1978. bio je šef požeške taksacije.
 Imao je znakovit smisao za ekonomiku i organizaciju rada u šumarstvu. Izvanredno je studirao na Ekonomskom fak. u Zagrebu. Svestrano obrazovan, služeći se njemačkim i engleskim jezikom, pratio je inozemnu stručnu šumar, literaturu.

 Borošić, J.: SIS, s. 14 (I. god).
 *** ŠL 1943., s. 23.
 Tomić, L: Tihoraj Lovrić, dipl. inž. šum. (1914-1998. ). In memoriam. ŠL 1998., s. 580-581.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 TOMIĆ, Ivica: Tihoraj Lovrić, dipl. inž. šum. (1914 -1998), ŠL 11-12/1998, s.580 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM