HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10791
ime D., Milan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (1590 /10791)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Čazma

 Službovao do mirovine u Šumariji Čazma.

thanks to:
HŠ&HŠD&BM