HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1080
ime K., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, referent za uzgoj, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1080)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Josipa i Marije rođ. Jakopović. Osnovnu školu završio je u Sisku, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1953). Od 1953. do 1955. radio je u građev. poduzeću “Graditelj” u Sisku, a od 1956. do odlaska u mirovinu1985. god. bio je u Šumariji Sisak na mjestu referenta za uzgoj i poslovođa. Živi u Sisku.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM