HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10808
ime P., Oton
prije
zvanje
zanimanje     
dr. sc., dipl. ing. agronomije, izv. sveuč. prof.
     


lokacija

doktorirao1959.Poljopriv. fakultetu u Sarajevu

 Studirao je poljoprivredne znanosti na Poljoprivredno-šum. fakultetu u Zagrebu. Od 1934. do 1941. bio je profesor na Srednjoj poljopr. školi u Križevcima. U to vrijeme radio je na organizaciji poljopr. gospodarstva, poljopriv. školstva i proizvodnosti rada. Svojim radom bio je veza između izučavanja agrarne ekonomije u Križevcima i Poljopriv.-šum. fakulteta u Zagrebu. Objavio je knjigu "Knjigovodstvo na seljačkim gospodarstvima", (Zagreb 1938.).
 Od 1946. do 1948. honorarni je nastavnik na Šum. odjelu Poljoprivredno-šum. fakulteta u Zagrebu za predmet politička ekonomija. Bio je zatim docent na Visokoj poljopr. školi za planinsko gazdovanje u Sarajevu. Doktorirao je 1959. na Poljopriv. fakultetu u Sarajevu, a od 1960. god. bio je izvanredni profesor fakulteta.

1Ugledni nastavnici i đaci križevačkih poljoprivrednih škola. Poljopriv. glasnik, Novi Sad XIV 1935., 18, s. 3-6.
2Gospodar. nauke, (udžb.). Kci 1938.
3Prilog proučavanju radnog procesa u govedarstvu na planinskom gospodarstvu "Gvozno". Radovi Poljopr.-šum. fakulteta Sarajevo, br. 4/5, 1954.
4Land settlement in Yugoslavia. International Journal of Agrarian Affairs, No 1, 1955., London.
5Prilog istraživanju rada u govedarstvu. Ibid. 6/7, 1956.

nedeterminirano:
6Povezivanje nauke i proizvođača u poljoprivredi. Pregled. br. 4.

 *** ŠN, s. XII, 233, 382, 478.
 Husinec, R. i Delić, P.: Gospodarsko i šum. učilište u Križevcima. Ogranak MH, Križevci 1995., s. 39, 58,
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM