HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10810
ime PANČIĆ, Josip
zvanje
zanimanje     
botaničar, liječnik i profesor
     


lokacija

rođen5. 4. 1814.Ugrini /Bribir/
umro25. 2. 1888.Beograd /Srbija/
dodatne listeplaninari

 Studirao je filozofiju; medicinu je završio u Pešti. Od 1846. liječnik je u Srbiji gdje se bavio i izučavanjem flore i faune, mineralogije i geologije, pa postaje profesorom prirodnih znanosti na Velikoj školi u Beogradu. Bio je član JAZU u Zagrebu i SANU u Beogradu, kojoj je bio i prvi predsjednik.
 U botanici je opisao velik broj (oko 100) do tada nepoznatih svojta. Za šumarstvo je osobito važan opis balkanske endemičke vrste Picea omorika, koja je po njemu dobila naziv Pančičeva omorika. Otkrio ju je 1875. kod Zaovine i Rastišta na Drini. Svojim otkrićem omorike ušao je u svjetsku botaničku, šumarsku i hortikulturnu literaturu.
 Pokazivao je veliko zanimanje za podizanje i zaštitu šuma.
 Napisao je velik broj članaka i publikacija, objavljenih ponajviše u Beogradu gdje je i živio.

 Kauders, A.: Šum. bibliografija I, s. 19, 37,44, 57, 212, 262.
 Knežević, Đ.: Omorika, smreka ili smrča. ŠL 1959., s. 134-141.
 Anić, M.: Povodom 150-godišnjice rođenja Josipa Pančića. ŠL 5-6, 1965., s. 185-197, (s bibliografijom).
 *** Enciklopedija LZ, sv. 5., Zagreb 1969., s. 25.
 Piškorić, O.: Simpozij povodom stogodišnjice knjige J. Pančića "Šumsko drveće i šiblje u Srbiji". ŠL 11-12, 1971., s. 461-463.
 *** ŠIM, s. 9.
 *** ŠE, 2, 1983., s. 580-581.
 Piškorić, O.: Josip Pančić ŠL 5-6, 1988.,s. 273-276.
 Klepac, D.: 175. godišnjica rođenja J. Pančića. ŠL 11-12, 1989., s. 651-652.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 PIŠKORIĆ, Oskar: JOSIP PANČIĆ (o 175-godišnjici rođenja i 75-godišnjici smrti), ŠL 5-6/1988, s.273 PDF
 FRANJIĆ, Jozo: 200 GODINA OD ROĐENJA JOSIPA PANČIĆA (1814–1888), ŠL 1-2/2014, s.67 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM