HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1082
ime K., Đuro
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, poslovođa iskorištavanja šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /1082)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Vinkovci

1962

Izvanredni članovi

šumarski tehničar

 Sin Ivana i Mande rođ.. Matić. Osnovnu školu završio je u Tompojevcima, a Srednju Šum. školu završio je u Plaškom 1951. god. U šumarstvu se zaposlio 1953. god. i do 1987. bio je rukovodilac iskorištavanja u Šumariji Vukovar, a od 1987. do 1992. radio je u Komerc. odjelu ŠG "Hrast" Vinkovci. Umirovljen je 1992. god. Živi u Vukovaru.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM