HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10827
ime P., Antun
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10827)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1923.
diplomirao13. 2. 1928.
djelovao Tounj

 Šumarstvo je apsolvirao 1922.-23., a diplomirao 13.2.1928. na Šum. odjelu Gospodarsko šum. fakulteta u Zagrebu (prema Borošiću diplomirao je u Beogradu 1929.).
 Zaposlio se u državnoj službi 2.12.1928. Državni stručni ispit položio je u Beogradu 1931. godine. Od 4.1.1932. radi kao šum. pristav i upravitelj Šumarije Ogulinske imovne općine u Ogulinu. God. 1935. premješten je Kotarskom načelstvu u Fužinama. Od 1936. do 1940. radi u šumarijama Otočac i Donji Lapac, Direkcije šuma na Sušaku, a od 1940. do 1941. kao šum. viši pristav upravitelj je Šumarije Brodske imovne općine u Pleternici. Za upravitelja Šumarije "Dobra" u Ogulinu postavljen je 1942., gdje se nalazio i 1943. godine.
 Za vrijeme II. svj. rata bio je član HŠD, a 1946. prisustvovao je skupštini Šumarske sekcije DIT-a NR Hrvatske u Zagrebu.

 *** ŠL 1935., s. 480; 1936., s. 214; 1937., s. 44; 1939., s. 714; 1940., s. 269, 327;1942., s. 93; 1943., s. 24, 268.
 Borošić, J.: ŠIS, s. 11, 72, 104, 148.
 *** ŠN, s. 354.
 *** Zbornik o stotoj obljetnici šumarstva jugoist. Slavonije. Vinkovci Slav. Brod, 1974., s. 538, 543.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM