HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID10833
ime P., Damir
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10833)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1982.
diplomirao21. 2. 1983.

član HŠD ogranak
Zagreb

2011

HŠ UŠP Zagreb

diplomirani inženjer šumarstva

 Otac Juraj bio mu je stroj. tehničar. Hrvat. Srednju naobrazbu postigao je u Zagrebu u Metalskom školskom centru. Maturirao je 1978.g. Studirao je šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 21.2.1983. iz kolegija parkiranje i oblikovanje prostora. Napisao je i obranio diplomski rad "Cedrovi (Cedrus sp.) u parkovima grada Zagreba".
 Zaposlen je (1995.) kao revirnik u Šumariji Zagreb, UŠ Zagreb.

 *** ŠL 1-2, 1995., s. 65.
 *** SŠN, sv. 2, Zagreb 1998., s. 697.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM