HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID10835
ime PAVELIĆ, Juraj
zvanje
zanimanje     
dipl. ing. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (knjiga3/10835)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen29. 5. 1920.Krivi Put
apsolvirao1947.
diplomirao29. 10. 1948.
karijera1948.Arboretum Trsteno
1950.šumarija Brinje
1. 7. 1960.ŠG Senj
umirovljen20. 2. 1979.
umro18. 9. 1987.Senj Sin Jurja i Ivke r. Prpić. Hrvat, katolik. Otac mu je bio rudar u Americi, a majka domaćica. Osnovnu je školu završio u Krivom Putu 1931., a realnu gimnaziju u Senju, 1940.g.
 Šumarstvo je studirao na Poljoprivredno šum. fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme studija pripadnik je Hrvatske domobranske vojske (10.6.1943.6.5.1945.) pa je, uspostavom nove vlasti, bio strpan u logor u trajanju od pet mjeseci. Nakon toga završio je studij i apsolvirao škol.g. 1946.-47., a diplomirao na ŠG odsjeku 29.10.1948.
 Prvo zaposlenje u državnoj službi dobio je u svojstvu upravitelja Arboretuma Trsteno odmah nakon diplomiranja. Uz uobičajene poslove obavlja nadzor nad provedbom opširnih građevinskih radova, osniva prve pokusne plohe u svrhu znanstvenih istraživanja te izlučivanja kvalitetnih sjemenskih stabala za dobivanje sjemena.
 God. 1950. odlazi za upravitelja Šumarije Brinje (1950. 1958.), a naredne dvije godine radio je kao tehnički direktor DIP-a Senj.
 Reorganizacijom šumarstva i osnivanjem šumskih gospodarstava 1.7.1960. biva imenovan za prvog direktora ŠG Senj, na kojoj je dužnosti sve do umirovljenja, 20.2.1979.
 Sudjelovao je na mnogim stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji (Ohrid 1954., Bled 1958.) i inozemstvu (Poljska, Kanada, Sovjetski savez). Za primjerene zasluge na unapređenju šumarstva dobitnik je Zlatne plakete i povelje Saveza DIT Hrvatske 1976.

 *** ŠL 1952., s. 73.
 *** ŠN, s. 362; SŠN 2, 1998., s. 687.
 Piškorić, O.: Dvadeseta godišnjica Velebitskog botaničkog vrta. ŠL 5-6, 1988., s. 277-279.
 Ivančević, V.: Velebitski botanički vrt. "HŠ", Senj 1997., s. 22, 28.
 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 3, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM